ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Avocații Mușat & Asociații trec în revistă cele mai importante beneficii aduse de proiectul care modifică legislația în domeniul insolvenței | Cum lucrează echipa evidențiată de Legal 500 (2022) în această practică. Despre avocați, legislație și mandate relevante

05 Mai 2022   |   Ștefania Enache

În actualul context economic, modificarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență prin introducerea de măsuri menite să susțină restructurarea debitorilor aflați în dificultate pentru a preveni intrarea în insolvență este absolut necesară.

 
 
Legislația în domeniul insolvenței va suferi schimbări importante ca urmare a faptului că Guvernul a adoptat un proiect de lege care transpune la nivel național Directiva Europeană în domeniul restructurării preventive. Documentul propus de Executiv este dezbătut în Parlament. Procedura se face în regim de urgență, fiind necesară oferirea cât mai rapidă mediului de afaceri din România a unui cadru de restructurare eficient menit să faciliteze accesarea măsurilor de restructurare la primele semne de dificultate, pentru a preveni ieșirea din circuitul economic a companiilor viabile şi pentru a stimula reluarea activității economice a firmelor care întâmpină dificultăți financiare, îndepărtând, astfel, stigmatul eșecului.

Experții firmei de avocatură Mușat & Asociații au trecut în revistă cele mai importante beneficii aduse de acest proiect de lege. Ei au indicat, în primul rând, faptul că intervin proceduri mai clare, mai flexibile, cu o mai largă marjă de negociere a debitorului cu creditorii săi, sub umbrela unei suspendări de maximum patru luni, cu posibilitatea de prelungire, în condiții specifice, până la 12 luni a executărilor silite. Sunt instrumente procedurale adaptate unei stări de dificultate incipiente care vor veni în sprijinul antreprenorilor afectați de pandemie.

De asemenea, intervine modificarea procentului de vot necesar pentru aprobarea planului de restructurare, de la 75% din valoarea masei credale la 50%+1 în fiecare categorie de creanțe afectate sau, chiar la un procent mai redus, dar nu mai puțin de 30% din valoarea totală a creanțelor afectate, în cazul aplicării mecanismului „cross-class cram-down” prevăzut de Directivă.

În plus, creditorii vor beneficia de un grad mai mare de recuperare a creanțelor prin apelarea la mecanisme de restructurare încă de la primele semne de dificultate.

Un alt beneficiu important este cel care vizează încurajarea acordării de finanțări în procedură și va cuprinde prevederi care încearcă să elimine blocajele care tergiversează, actualmente, în procedurile de insolvență, aprobarea unui plan de reorganizare.

Proiectul de lege are în vedere și introducerea unei noi proceduri de pre-insolvență – acordul de restructurare preventivă – și modificarea substanțială a procedurii concordatului preventiv.
Mai mult, încurajează folosirea mijloacelor electronice în realizarea demersurilor procedurale, pentru a facilita ajungerea în termen cât mai scurt la un rezultat favorabil în negocierea acordului de restructurare sau a planului de restructurare.
O schimbare necesară în contextul actual

„Noua procedură a acordului de restructurare a fost concepută a se adresa debitorilor aflați într-o fază incipientă a stării de dificultate, în care nu se resimte încă presiunea creditorilor (prin declanșarea unor executări silite), dar în care indicatorii de natură financiară și/sau non-financiară semnalează deja nevoia de a interveni pentru a preveni o situație de insolvență. Procedura este în cea mai mare parte extrajudiciară, negocierile debitorului cu creditorii fiind desfășurate out-of-court, fără existența unor constrângeri de timp sau procedurale, instanța fiind sesizată abia la final, când acordul de restructurare a fost aprobat de creditori, cu majoritățile prevăzute de Directivă. Dacă starea de dificultate este mai serioasă, fiind previzibilă declanșarea urmării de către creditori sau au fost deja începute executări silite individuale, debitorul are la dispoziție o procedură de restructurare mai complexă, concordatul preventiv. În cadrul acesteia, în vederea facilitării negocierii unui plan de restructurare, debitorul beneficiază de o suspendare a executărilor silite individuale pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, în condiții limitativ prevăzute de lege şi cu garanții adecvate pentru creditori”, explică Mihai Popa, Deputy Managing Partner Mușat & Asociații.

La rândul său, Dana Bușcu, Managing Associate Mușat & Asociații, menționează că prin acest proiect de lege sunt corectate elementele ce împiedicau funcționarea concordatului, identificate de practică, doctrină sau semnalate de mediul de afaceri, inclusiv pe durata consultării publice. „Astfel, au fost propuse negocierea planului doar cu titularii de creanțe afectate, împărțirea creanțelor pe clase pentru vot, reducerea procentului de vot, consolidarea protecției finanțării intermediare și a celei noi. Proiectul de lege prevede inclusiv eliminarea adunării creditorilor, participant colectiv la procedură, creditorii păstrând însă posibilitatea de a solicita convocarea unor ședințe colective, astfel cum şi debitorul sau, după caz, administratorul concordatar poate decide că pentru, facilitarea negocierilor şi votării planului de restructurare, este necesar să organizeze astfel de ședințe colective, care să includă totalitatea creditorilor titulari de creanțe afectate sau o parte dintre aceștia. Cu alte cuvinte, apreciem că Proiectul de lege va avea un impact pozitiv substanțial asupra mediului de afaceri. Restructurarea ar trebui să le permită debitorilor aflați în dificultate să își continue activitatea, integral sau parțial, prin schimbarea componenței, a condițiilor sau a structurii activelor și pasivelor acestora ori a oricărei părți a structurii capitalului acestora”, argumentează avocatul.

În actualul context economic, modificarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență prin introducerea de măsuri menite să susțină restructurarea debitorilor aflați în dificultate pentru a preveni intrarea în insolvență este absolut necesară.

Experții apreciază că proiectul de act normativ oferă posibilitatea debitorilor aflați în dificultate să aleagă în cunoștință de cauză tipul de procedură adecvat pentru afacerea lor raportat la starea financiară/patrimonială precară în care se află, în vederea evitării ajungerii în insolvență.

„Astfel, debitorului îi este oferită o mai mare flexibilitate în alegerea procedurii de redresare, însă alegerea trebuie corect făcută și adecvată situației specifice în care acesta se află. De la bun început debitorii care intenționează să apeleze la aceste proceduri trebuie să știe și să înțeleagă că reușita redresării constă în utilizarea procedurilor cu bună-credință, aceștia fiind nevoiți să convingă creditorii prin transparență și credibilitate”, subliniază Mihai Popa.

„În ceea ce privește creditorii, aceștia trebuie să fie atenți la avantajele și dezavantajele oferite de fiecare procedură de restructurare, urmărind, în principal, creșterea șanselor de recuperare a creanțelor lor. În aceste condiții, suntem de părere că aceste proceduri de restructurare timpurie sunt susceptibile a genera, pe de o parte, un grad mai mare de recuperare a creanțelor de către creditori, o mai rapidă recuperare a creanțelor de către aceștia, o reducere a costurilor implicate de aceste demersuri de recuperare, iar pe de altă parte, pot permite menținerea în funcțiune a afacerii debitorului, menținerea locurilor de muncă etc.”, completează Dana Bușcu.

În contextul actual, când multe companii experimentează dificultăți punctuale sau sectoriale pe fondul pandemiei, transpunerea Directivei în legislația națională este o oportunitate pentru însănătoșirea mediului de afaceri românesc.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.O reglementară clară a instrumentelor de restructurare

După o privire de ansamblu a măsurilor propuse prin Proiectul de lege, cei doi avocați sunt de părere că orice îmbunătățiri care ar putea fi în mod rezonabil aduse legislației insolvenței ar trebui să conducă la utilitatea efectivă a existenței unor instrumente de prevenție multiple - judiciare sau extra-judiciare cu intervenție minimă judiciară - la îndemâna debitorilor în dificultate și la delimitarea mai clară a condițiilor în care una sau alta dintre procedurile de prevenție oferite de lege s-ar putea aplica.

„Reglementarea cadrelor de restructurare trebuie să fie una clară astfel încât să permită părților implicate o bună înțelegere a drepturilor și obligațiilor lor în cadrul fiecărei soluții de restructurare accesate. Ne dorim ca modificarea legislației naționale prin optimizarea reglementării actuale și oferirea de soluții simple, puțin costisitoare, susceptibile să sprijine restructurarea debitorilor aflați în dificultate pentru a preveni insolvența și pentru a le asigura un cadru viabil de redresare, să contribuie la creșterea apetitului mediului de afaceri pentru aceste cadre de restructurare preventivă, în vederea unei restructurări timpurii, în special pentru IMM-uri”, punctează Dana Bușcu.

Servicii integrate de insolvența


Mușat & Asociatii oferă servicii integrate de insolvența prin intermediul societății de insolvență Mușat & Asociații – RestructuringInsolvency S.P.R.L. și societății de avocatură Mușat & Asociații S.p.a.r.l.

În prezent, echipa numără peste zece membri și include avocați, practicieni în insolvență, economiști și consultanți fiscali, fiind coordonată de Mihai Popa, avocat și practician în insolvență, Deputy Managing Partner și Cristi Tudor, economist și practician în insolvență, Partner.

„Societatea noastră beneficiază de una dintre cele mai vaste practici în domeniu ceea ce ne permite să gestionăm proceduri complexe de insolvență și de reorganizare, precum și să asistăm clienții din portofoliu pe durata negocierilor cu debitorii sau pentru evaluări juridice specifice unor restructurări economice de amploare, fie ele pe cale judiciară sau extrajudiciară. De asemenea, lucrăm îndeaproape cu echipele din domeniile dreptului societar, financiar-bancar, fiscal, imobiliar, litigii ș.a. din cadrul firmei de avocatură, motiv pentru care ne implicăm împreună în dosare care se pliază pe normele insolvenței. Conlucrarea permanentă cu avocații Mușat & Asociații, în orice arie de practică, ne susține și maximizează încrederea profesională în abordarea celor mai complexe probleme juridice”, explică Mihai Popa.

Având în vedere contextul pandemic extins la nivel mondial, în ultimii doi ani, profesia de practician în insolvență a fost supusă numeroaselor provocări, înregistrându-se o creștere substanțială a mandatelor pe insolvență.

Fenomenul insolvenței au avut o evoluție graduală în ultimii ani generată în special de modificarea legislației și de transpunerea principiilor UNCITRAL și ale Băncii Mondiale în materia insolvenței.

În ceea ce privește procedurile de prevenire a insolvenței, se observă că, deși reglementate în forma actuală a Legii nr. 85/2014, acestea au fost puțin accesate. În acest context, avocații consideră că modificarea legislației naționale prin introducerea de măsuri menite să susțină restructurarea debitorilor aflați în dificultate pentru a preveni intrarea în insolvență este binevenită și îmbrățișată de practicieni.

„Fiind unul dintre anii afectați de pandemie, pentru noi, anul 2021 a fost unul al provocărilor atât din punct de vedere managerial, cât și din punct de vedere al strategiei de business, firma noastră reușind să răspundă cerințelor fluctuante ale pieței, investind atât în dezvoltarea departamentului de insolvență, cât și în direcția procedurilor de prevenire a insolvenței. În contextul transpunerii noilor cadre de restructurare prevăzute de Directiva UE 2019/1023 și elaborării Proiectului de lege, anticipăm că anul acesta va însemna pentru noi o creștere semnificativă a mandatelor, echipa noastră având experiența necesară pentru oferirea unor soluții practice de restructurare a business-ului, adecvate pentru stadiul de dificultate în care se află companiile care apelează la serviciile noastre”, arată Dana Bușcu.

De altfel, se constată că atenția firmelor românești spre mecanismele de prevenție este din ce în ce mai pronunțată.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Mediul antreprenorial începe să se îndrepte mai degrabă spre metode de restructurare în afara insolvenței, care se aplică încă de la primele semne de dificultate. Prin decizia de a acționa la timp și beneficiind de acum de mecanisme de avertizare timpurie, avicații estimează că tendința companiilor va fi de a alege prevenirea intrării în starea de insolvență și redresarea înainte ca problemele financiare să se agraveze.

În ceea ce privește privește domeniile cu un risc mai mare de insolvență, ei sunt de părere că, dacă în ultimii doi ani s-a remarcat impactul direct al pandemiei asupra unor industrii precum HoReCa și transporturi, în anul 2022 vor fi în dificultate industriile conexe acestora precum auto, producție componente auto, aviație, turism, agricultură, producție carne, lactate, panificație și creșterea animalelor.

---------------------------------------------------------------------

Punctele forte ale echpei, evidențiate de clienți în directoarele internaționale

„Colaborarea cu Musat & Asociații ne-a dat acces la expertiza și profesionalismul acestei echipe. Am fost beneficiarii soluțiilor lor inovatoare și de succes pentru procedurile de insolvență și refinanțare. Punctele lor forte sunt orientarea către client și excelența juridică. Am avut acces în 2021 la serviciile lor de înaltă calitate.”

„Am apreciat în special faptul că anticipează nevoile clientului. Mihai Popa și Dana Buscu propun abordări diferite, de succes pentru client, datorită expertizei lor uriașe. Am primit întotdeauna soluții de succes pentru cazurile noatre juridice complexe. Colaborarea cu Mihai Popa a fost foarte promptă și profesionistă și asta face diferența față de alte firme de avocatură din România cu care am lucrat în trecut. A demonstrat o mare flexibilitate și atenție la detalii. Dana Bescu este un bun ascultător și un foarte bun strateg, oferind întotdeauna soluția optimă.’

Legal 500, ediția 2022

---------------------------------------------------------------------

Creștere importantă a mandatelor de insolvență

Începutul anului 2022 a înregistrat o creștere importantă a mandatelor de insolvență prin raportare la aceeași perioadă a anului trecut. În 2021, echipa Mușat & Asociații a gestionat dosare care s-au axat pe diverse acțiuni specifice insolvenței, precum contestații împotriva rapoartelor și măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar, atragerea răspunderii persoanelor responsabile de cauzarea stării de insolvență a debitorului, cereri de deschidere a procedurii insolvenței/falimentului inclusiv împotriva unor importante societăți de asigurare din România.

„Primul trimestru al anului 2022 a debutat cu desemnarea firmei noastre în calitate de administrator judiciar în procedurile de insolvență ale unor importanți jucători în domeniul construcțiilor, atât în România, cât și în afara țării, scopul principal fiind acela de a oferi acestora soluții viabile și eficiente de redresare prin implementarea unei strategii optime de reorganizare judiciară”, amintește Mihai Popa.

Activitatea specialiștilor Mușat & Asociații se concretizează în derularea unor proiecte caracterizate printr-o complexitate deosebită, experții fiind, totodată, implicați în implementarea unor proiecte inovative având ca obiectiv final conservarea drepturilor și investițiilor clienților în etapa de pre-insolvență sau, după caz, în cadrul procedurii de restructurare, reorganizare sau, după caz, lichidare a societăților.

În practica de zi cu zi, avocații Mușat & Asociații se confruntă cu cele mai diverse situații în litigiile asociate procedurii insolvenței, unul dintre cele mai interesante proiecte din cursul anului trecut implicând acordarea de servicii de consultanță și asistență juridică într-un caz mediatizat și de anvergură ce are la bază mecanisme juridice complexe, din domenii multidisciplinare, precum și probatorii vaste care tind la dovedirea incidenței unui cumul de factori care au contribuit la cauzarea stării de insolvenței a administratorului celui mai mare sistem de termoficare din România.

În ceea ce privește avocații Mușat & Asociații angajați în îndeplinirea mandatelor acordate de clienți, de regulă echipa este formată dintr-un avocat Managing Associate și unul/doi avocați Associates, în funcție de complexitatea dosarului, aceștia find coordonați de Mihai Popa.

„Nivelul de complexitate al proiectelor în care sunt implicați avocații din cadrul Mușat & Asociații este unul crescut, specialiștii noștri punând la dispoziția clienților o expertiză considerabilă cu ocazia implementării unor proiecte de anvergură în domeniul restructurării, reorganizării sau, după caz, lichidării societăților comerciale din România și nu numai. Spre exemplu, în cursul anului trecut avocații noștri au fost implicați într-un proiect care se bucură de specificitate pe piață de profil din România din perspectiva practicii jurisprudențiale neunitare referitoare la legitimitatea procesuală activă pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii falimentului cu privire la o societate de asigurare/reasigurare, precum și a demonstrării nerespectării indicatorilor de solvabilitate specifici în contextul limitării cazurilor în care intervine starea de insolvență în condițiile actuale ale reglementării Legii nr. 85/2014. În cadrul acestui proiect, avocații din cadrul Mușat & Asociații au implementat, în beneficiul clienților, ample mecanisme juridice menite să prefigureze un nivel ridicat al recuperării creanțelor, include acordarea de consultanță, asistență și reprezentare unui grup de unități reparatoare în legătură cu cererea de deschidere a procedurii de faliment împotriva unora dintre cele mai mari societăți de asigurare/reasigurare din România, în vederea recuperării unei creanțe importante”, detaliază Mihai Popa.

În prezent, specialiștii din cadrul Mușat & Asociații – RestructuringInsolvency sunt implicați într-un proiect de complexitate deosebită ce presupune implementarea de mecanisme juridice structurate, din domenii multidisciplinare, menite să conducă la restructurarea și reorganizarea uneia dintre cele mai mari companii de construcții active în Ro¬mânia.

„Încasările înregistrate din proiectele din domeniul restructurării, reorganizării sau, după caz, lichidării au cunoscut un trend ascendent comparativ cu anii precedenți, aspect care, în aprecierea noastră, confirmă calitatea serviciilor prestate de specialiștii din cadrul Mușat & Asociații – RestructuringInsolvency. În cursul anului 2021 departamentul de insolvență al Mușat & Asociații a generat profit din proiectele de restructurare, reorganizare sau, după caz, lichidare pe care le-a gestionat”, mai spune Mihai Popa.


Despre calitățile unui bun practician în insolvență

Practica de insolvență este una specială, iar avocații care se specializează în acest domeniu trebuie să facă dovada unor calități deosebite.

Dana Bucșu este de părere că succesul atât ca avocat, cât și ca practician în insolvență, implică un cumul de abilități și cunoștințe, talent și perseverență, toate acestea trebuind să fie însoțite de etică și integritate profesională.

„Expertiza specialiștilor noștri constă în calificarea dublă ca avocați specializați în domeniul afacerilor și practicieni în insolvență, calificări care permit îmbinarea cu succes a atribuțiilor aferente sferei manageriale cu aspectele de ordin operațional și, final, contribuie la dezvoltarea permanentă de servicii ce aduc valoare adăugată, personalizate, menite să permită clienților noștri să își dezvolte afacerile într-un mediu solid din punct de vedere juridic. Suplimentar, pentru a putea oferi servicii integrate într-o gamă largă de domenii, avocații și practicienii în insolvență trebuie să aibă o bună cunoaștere a pieței și jucătorilor acesteia, precum și a legislației aplicabile la nivel național pentru a putea determina o adaptare rapidă a strategiei, în mod particular, în cazurile foarte complexe. Toate aceste abilități înseamnă pentru clienți, garanția unor servicii de consiliere și reprezentare juridică de top, iar pentru avocați și practicieni o recunoaștere și apreciere a performanțelor oferite”, explică avocatul.
Intră pe LadyLawyer.ro și află mai multe despre activitatea, preocupările și proiectele doamnelor avocat din cele mai importante firme de pe piața locală
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 577 / 1647
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Teodorescu Partners a asistat Autonom Protect în achiziția Nova Ria24
După un an bun, în care a fost solicitată să acorde consultanță în câteva dintre cele mai spectaculoase proiecte de pe piața locală, Bulboacă & Asociații vede un 2024 cu oportunități semnificative în mai multe domenii | ”Vom avea privilegiul să acționăm într-unul dintre cei mai interesanți ani din istoria recentă a țării, dar cu România în cea mai bună formă economică a sa. Provocări vor fi, important este să prindem vârful și acestui val”, spun avocații
Stănescu Vasile & Asociaţii și Strelia CVBA apără România în procesul intentat de Pfizer la Bruxelles, cu pretenții de peste o jumătate de miliard de euro plus dobânzi. Cine sunt apărătorii României și ce îi recomandă
Banking & Finance | Avocații NNDKP au asistat anul trecut finanțări locale de aproape un miliard de euro și s-au implicat în proiecte transfrontaliere de peste trei miliarde de euro. Echipa a continuat să lucreze pentru finanțatorii unor grupuri importante din industrie sau sectorul agricol, dar a stat alături și de clienții finanțați, companii fanion în domeniile în care operează. Valentin Voinescu (Partener): Mediul de business din România a demonstrat reziliență și numărul de proiecte nu s-a redus, ba chiar am asistat la o accelerare la sfârșitul anului trecut
Chambers Global 2024 | RTPR, singura firmă de avocați listată pe prima poziție în ambele arii de practică analizate: Corporate ̸ M&A și Banking & Finance. Filip & Company și Schoenherr sunt în prima bandă în Corporate ̸ M&A. Firmele care au cei mai mulți avocați evidențiați sunt RTPR (8), Filip & Company (6), CMS (5) și Clifford Chance Badea (5)
Ce firme au ales studenții aflați în fruntea listelor de absolvenți ai Facultății de Drept și cum au fost primii pași în profesie | Azi, despre avocatura văzută „din interior”, alături de Monica Alexandra Popa, una dintre premiantele anului 2021: “Mi-am dorit să lucrez într-o echipă în care să simt că mi se oferă oportunități de creștere și sunt încurajată să cresc și să absorb cât mai multă informație, atât în primii ani de avocatură, cât și ulterior. Firma de avocatură cu care am simțit și simt că sunt compatibilă este Filip & Company”
Bohâlțeanu & Asociații, implicată într-o nouă tranzacție importantă din domeniul industriei aviatice | Firma de avocați a asistat grupul Christian Tour în procedura de preluare de la Aegean Airlines SA a 51% în cadrul companiei aeriene românești Anima Wings Aviation SA. Ionuț Bohâlțeanu (Managing Partner) și Daniela Milculescu (Partner), în prim plan
LegiTeam: Experienced Lawyer Employment | Reff & Associates
Lista scurtă a finaliștilor “Chambers Europe Awards - 2024” | Cinci firme din România luptă pentru trofeu: CMS, NNDKP și Schoenherr, prezențe constante la gala premiilor, RTPR intră în competiție propulsată de activitatea intensă din ultimul an, iar Filip & Company este nominalizată pentru a treia oară consecutiv
DLA Piper | The Opportunity: Lawyer, Employment
Ioana Gelepu The Office Litigation & Enforcement obține la ICCJ o soluție definitivă în favoarea unui cunoscut operator de restaurante, într-o dispută judiciară cu un probatoriu voluminos, care a durat peste 4 ani. Proiect coordonat de Ioana Gelepu (Managing Partner)
Stratulat Albulescu a asistat liderul global in eye tracking, Tobii AB, cu privire la achizitiadiviziilor AutoSense si Imaging de la Xperi Inc.
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...