ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cum lucrează echipa împlicată în proiecte de insolvență de la Țuca Zbârcea & Asociații, despre care Legal500 spune că are ”un palmares impresionant în domeniul insolvențelor și restructurărilor complexe”. Despre avocați, legislație, efecte, proiecte și proiecții

19 Iunie 2020   |   Ștefania Enache

Avocații TZA spun că unele dintre modificările aduse legislației în ultimele luni sunt binevenite, mai ales cele privind condițiile de deschidere a procedurii. Altele au fost adoptate pentru atingerea unor scopuri imediate, fără însă a fi avute în vedere și implicațiile practice și modalitatea în care procedurile vor fi afectate, existând riscul unor interpretări și aplicări neunitare ale noilor reglementări care vor putea da naștere unor contestații.

 
 
Companiile implicate în proiecte de insolvență ar trebui să analizeze impactul efectului dilatoriu al noilor reglementări pentru a putea identifica și adopta măsuri urgente de natură a limita sau evita impactul negativ al acestor amânări, spun avocații firmei Țuca Zbârcea & Asociații (TZA) din această arie de practică. Mandatele acordate de clienții firmei, implicați în proiecte de insolvență, au fost menținute, fiind adaptate noilor realități. Deși cele mai multe litigii au fost suspendate ca efect al măsurilor luate în scopul prevederii răspândirii virusului SARS-Cov-2, procedurile de insolvență s-au derulat în continuare. ”Echipa care gestionează proiecte de insolvență a fost activă în toată această perioadă de lockdown, având ocazia de a experimenta într-o mai mare măsură modul de lucru online. Chiar dacă termenele în instanță au fost extrem de limitate, procedura insolvenței se derulează în cea mai mare parte într-un cadru extrajudiciar, astfel încât activitățile de asistență și consultanță juridică au continuat. În această perioadă, ne-am concentrat în special pe implicațiile noilor reglementări legislative și efectele acestora, cu scopul de a identifica soluții care să favorizeze situația clienților implicați în proceduri de insolvență, fie în calitate de creditori sau debitori”, a precizat pentru BizLawyer Cătălina MIHĂILESCU, Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații.


Avocatul spune că, în aceste condiții, prioritățile echipei au fost de a monitoriza evoluțiile legislative și a evidenția impactul acestora asupra clienților implicați în proiecte de insolvență, cu scopul de a le propune strategii și măsuri rapide adaptate specificului activității derulate de fiecare în parte.

Companiile implicate în proiecte de insolvență ar trebui să analizeze impactul efectului dilatoriu al noilor reglementări pentru a putea identifica și adopta măsuri urgente de natură a limita sau evita impactul negativ al acestor amânări. ”În ceea ce privește modificările privind condițiile deschiderii procedurii, cred că debitorii care iau în calcul opțiunea insolvenței trebuie să analizeze foarte obiectiv și, fără riscul aplicării unor sancțiuni inclusiv de natură penală, dacă deschiderea procedurii insolvenței, cu toate efectele sale, reprezintă alegerea optimă”, a avertizat Cătălina MIHĂILESCU.

Ea spune că, dacă din perspectiva debitorului insolvent, prelungirea unor termene poate să reprezinte o măsură benefică, care să permită acestuia să își continue eventualele strategii de restructurare, pe unii dintre creditori amânarea recuperării unor creanțe i-ar poate aduce în dificultate financiară sau chiar în stare de insolvență.
Cum arată legislația și care sunt efectele după stările de alertă/urgență

Modificările aduse prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 sunt aplicabile începând cu data de 18 mai 2020 și au în esență ca scop protejarea debitorilor aflaţi în stare de dificultate financiară sau de insolvenţă şi limitarea numărului de insolvenţe.

Modificările respective vizează în principal condițiile în care poate fi deschisă procedura insolvenței, precum și prelungirea unor termene aplicabile diferitelor operațiuni specifice procedurilor de insolvență sau pre-insolvență și suspendarea posibilității de executare silită având ca obiect creanțe curente, născute după deschiderea procedurilor de insolvență, spun avocații TZA.

În privința condițiilor de deschidere a procedurii, s-a eliminat obligația debitorilor de a-și declara insolvența în termenul de 30 de zile de la data apariției acestei stări, obligația legală instituită de reglementările anterioare fiind transformată într-o opțiune a debitorului. În plus, a fost eliminată obligația ca ponderea creanțelor bugetare să nu depășească 50 din totalul creanțelor declarate debitor.

În privința termenelor, tendința generală a fost de prelungire, fiind unele diferențieri în funcție de gradul de afectare a activității desfășurate de debitorii insolvenți. 

”În aceste condiții, în mod evident, modificările aduse legislației din materia insolvenței vor avea un efect dilatoriu. De aceea, va fi foarte importantă modalitatea de aplicare în practică a acestor dispoziții legale ce instituie posibilitatea prelungirii unor etape aferente procedurilor de insolvență, instanțelor de judecată revenindu-le sarcina importantă de a verifica respectarea condițiilor în care pot fi acceptate prelungirile permise de noile reglementări”, a nuanțat Cătălina MIHĂILESCU.

Ea spune că unele dintre modificările aduse sunt binevenite, mai ales cele privind condițiile de deschidere a procedurii. Altele au fost adoptate pentru atingerea unor scopuri imediate, fără însă a fi avute în vedere și implicațiile practice și modalitatea în care procedurile vor fi afectate, existând riscul unor interpretări și aplicări neunitare ale noilor reglementări care vor putea da naștere unor contestații.

Anul 2019 a fost unul liniștit. Cele mai interesante proiecte

Experții nu exclud posibilitatea ca, în perioada următoare, să asistăm la o creștere a insolvențelor. Mai mulți factori pot contribui la acest fenomen: încetinirea economiei, deficitul bugetar și accentuarea dezechilibrelor la nivelul deficitului de cont current. Cele mai vulnerabile industrii sunt construcțiile, comerțul, turismul și chiar agricultura. „Dacă evoluția economiei globale și naționale va înregistra în mod constant scăderi semnificative, coroborate cu alți factori externi (încetinirea unor relații comerciale cu China, cadru legislativ schimbător, imprevizibil și neclar) este posibil ca 2020 să reprezinte începutul unei evoluții îngrijorătoare sub aspectul numărului procedurilor de insolvență și, mai ales, al celor care se finalizează cu falimentul companiilor”, a explicat Cătălina MIHĂILESCU.

O opinie similară are și Dorin PETCU, Practician în insolvență, TZA Insolvență SPRL. El crede că vom resimți anumite dezechilibre spre a doua jumătate a lui 2020, care se vor accentua în iarna şi începutul anului viitor. „În acest context, sunt de așteptat noi tăieri de cheltuieli bugetare, probabil şi din sfera salariilor, precedentul existând deja. Cele mai afectate domenii cred că vor fi cele privind comerţul cu bunuri de larg consum, turismul, dar mai ales construcţiile, unde costul chiriei sau al metrului pătrat construi a depăşit deja maximele din anii 2008”, punctează Dorin PETCU.

Având în vedere că anul 2019 a fost lipsit de modificări ale legislației interne primare, aplicabile în materia insolvenței, activitatea Țuca Zbârcea & Asociații s-a concentrat pe aplicarea dispozițiilor în vigoare, în scopul identificării unor interpretări și soluții sustenabile și valide din perspectiva legalității, care să permită maximizarea șanselor de restructurare și salvgardare a clienților debitori, precum și maximizarea șanselor de recuperare a creanțelor deținute de clienții creditori asupra unor debitori insolvenți.

„Adoptarea în iunie 2019 a Directivei (UE) 2019/1023 a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie a confirmat interesul instituțiilor europene pentru instituirea unui cadru legislativ eficient și cât se poate de omogen, care să permită creșterea ratei de salvare a companiilor aflate în dificultate financiară sau în stare de insolvență. Raportat la viziunea și obiectivele Directivei 1023, am căutat să identificăm și să anticipăm viitoarele soluții legislative ce vor fi impuse la nivel național pentru implementarea acesteia, dar și dificultățile procesului de transpunere”, detaliază Cătălina MIHĂILESCU.

La rândul său, practicianul în insolvență subliniază faptul că, pentru el, anul 2019 a fost unul al surprizelor plăcute.„ Active care, la prima vedere, păreau că nu vor putea fi valorificate vreodată, printr-o promovare inteligentă, țintind exact în nişa de piaţă cu cel mai mare potenţial, au fost valorificate la valori care au fost surprinzătoare chiar şi pentru creditorii care deţineau un rang de preferinţă. Pe de altă parte, numărul mandatelor noi a fost redus, în trend cu piaţa în general”, explică Dorin PETCU.

Referindu-se la activitatea pe care a avut-o în ultima perioană, Cătălina MIHĂILESCU amintește că unul dintre cele mai interesante proiecte gestionate în ultimii doi ani a vizat asistarea și reprezentarea unui debitor cu o masa credală considerabilă și a unor creditori refractari strategiei de restructurare, propuse de client, procedura de reorganizare fiind, în cele din urmă, încheiată cu succes.

Un alt proiect interesant a implicat coroborarea unor probleme specifice insolvenței în conformitate cu normele interne cu aplicarea legislației europene în contextul deschiderii unei proceduri de pre-insolvență într-un alt stat membru al Uniunii Europene. „De altfel, acesta a fost și cel mai dificil mandat, care a implicat un element de extraneitate, aplicarea legislației europene, analiza privind condițiile în care pot fi derulate proceduri paralele și mai multe state membre ale Uniunii Europene și a efectelor asupra creditorilor naționali. Dificultatea proiectului a fost determinată de situația specială și de lipsa unei practici interne cu privire la aspectele de drept pe care le-a implicat proiectul respectiv. În aceste condiții, pozițiile procesuale exprimate de noi au avut clar caracter de inovație, interpretările noastre fiind reținute de instanțele de judecată naționale”, nuanțează avocatul.

În gestionarea acestor proiecte au fost implicați trei avocați, partenerul coordonator fiind Robert ROȘU.

Pentru Dorin PETCU, cel mai dificil şi interesant proiect de anul trecut a fost valorificarea unei fabrici de îmbuteliere a apei în judeţul Prahova, aceasta fiind localizată în mediul rural, într-o zonă ce nu prezenta interes din perspectivă imobiliară. „Practicienii în insolvență, în colaborare cu creditorul garantat, au reuşit să identifice un investitor care şi-a dorit continuarea exploatării resurselor de apă şi care a achiziţionat imobilul şi utilajele existente. Astfel, s-a reuşit accesarea nişei de potenţiali clienţi care a dus la identificarea investitorului şi valorificarea la un preţ superior preţului pieţei, dacă privim din perspectivă strict imobiliară”, arată practicianul în insolvență.

În prezent, echipa Țuca Zbârcea & Asociații este implicată într-un proiect deosebit de complex și interesant, care are o componentă referitoare la concordatul preventiv.„În trecut, am mai fost implicați în proceduri de concordat preventiv, din păcate însă aceste strategii de restructurare bazate pe proceduri de prevenire a insolvenței sunt greu acceptate de creditori, astfel încât cel mai adesea se transformă în proceduri de insolvență. Poate că Directiva  nr. 1023/2019 și soluțiile legislative ce vor fi propuse în vederea implementării acesteia vor aduce modificări și la nivelul mentalități participanților la circuitul economic, care să ducă la acceptarea unor soluții de restructurare prin intermediul unui concordat preventiv”, mai spune Cătălina MIHĂILESCU.


Citește și

→  Grupul E-INFRA a dus la capăt mai multe proiecte de infrastructură la care s-a lucrat intens în ultimele luni. Adina Calfa, Group General Counsel: Diferența pe care o câștigăm în experiența de management în perioada aceasta este aceea pe care o câștigă un pilot după ce a traversat o furtună și a aterizat forțat pe o autostradă colaboreazăProbleme care apar din cauza legislației

La începutul acestui an, chiar înainte de declanșarea pandemiei, avocații spuneau despre cadrul legal care guvernează domeniul insolvențelor că mai are de făcut mulți pași până când va deveni unul clar și care nu va mai pune probleme din cauza interpretărilor care pot apărea.

În mod normal, modificarea cadrului legislativ în general și a celui aplicabil în materia insolvenței în particular are drept obiectiv instituirea unor reglementări care să acopere eventuale omisiuni constatate în aplicarea legislației anterioare sau tranșarea unor dispute identificate în practică ca efect al unor interpretări diferite a unor dispoziții legale mai puțin clare. „Deși la nivel declarativ acesta a fost și obiectivul O.U.G. nr. 88/2018, unele dintre modificările aduse prin acest act normativ Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență au avut un efect contrar, ridicând probleme de neconstituționalitate și aducând atingere caracterului concursual și egalitar care este de esența procedurii insolvenței. Dintre modificările nu foarte inspirate amintim în primul rând instituirea posibilității titularilor de creanțe curente de a iniția proceduri de executare silită individuală asupra debitorului insolvent. Această soluție legislativă încalcă principii fundamentale aplicabile în materia insolvenței, dând naștere unor numeroase litigii ce au primit în practică soluții diferite”, atenționa Cătălina MIHĂILESCU.

La rândul său, Dorin PETCU preciza faptul că, în activitatea sa, a observat că încă există un mare dezechilibru în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile participanţilor la procedură. „În ceea ce priveşte practicienii în insolvență, la o simplă lecturare a legii se poate observa că aceştia au doar atribuţii şi obligaţii, în timp ce ceilalţi participanţi la procedură, creditorii şi administratorul special, au preponderent drepturi şi foarte puţine obligaţii”, puncta specialistul.

O practică foarte activă


Activitatea în cadrul practicii de insolvență este destul de animată. Datorită rezultatelor obținute în proiectele gestionate, a pregătirii teoretice și a experienței practice, avocații Țuca Zbârcea & Asociații au atras proceduri importante și interesante din zona insolvențelor. Firma are o echipă consolidată care acționează în această materie și care este pregătită față provocărilor de orice tip ce vor apărea în 2020.

Cătălina MIHĂILESCU, avocat specializat în materia insolvenței, ne spune că face parte dintr-o echipă ce cuprinde patru avocați, integrați departamentului de litigii al Țuca Zbârcea și Asociații. Aceștia se află în coordonarea partenerului Robert Roșu, care deține și calitatea de practician în insolvență.

La rândul său, Dorin PETCU arată că toate activitățile specifice administratorului și lichidatorului judiciar se derulează prin intermediul diviziei de specialitate – TZA Insolvență S.P.R.L., în care activează practicieni în insolvență și economiști cu o bogată experiență în procedurile de reorganizare judiciară.

„Echipa este coordonată de Ciprian DRAGOMIR, Partner, asistat de mine, în calitate de economist și practician în insolvență. Desigur că vom fi activi în continuare în această arie de practică. Ne dorim să avem mai multe proiecte în care să acordăm asistență societăţilor comerciale pentru servicii de restructurare şi reorganizare. Credem că experienţa acumulată în zona restructurărilor şi a valorificărilor de active ne recomandă pentru a aborda mandate din ce în ce mai complexe”, declară practicianul în insolvență.

Proiectele gestionate în materia insolvenței vizează în primul rând clienții tradiționali, care desfășoară activități în cele mai diferite ramuri de activitate - bancar, energie, farma, construcții, comerț, aviație, consultanță financiară și de afaceri etc. Pe lângă aceștia, firma Țuca Zbârcea & Asociații are și clienți cu care a inițiat colaborarea pornind de la proiecte de insolvență.

„Tipul de activități prestate de avocații specializați în materia insolvenței este determinat în special de nevoile și interesele fiecărui client, Țuca Zbârcea & Asociații urmărind prin serviciile prestate să elaboreze strategii individuale, care să răspundă cel mai bine obiectivelor urmărite de client. Activitățile în sine sunt variate, pornind de la realizarea unor analize și opinii legale cu privire la diferite aspecte legate de procedura insolvenței, până la redactarea de acte specifice acestei materii, și asistența și reprezentarea în fața instanțelor de judecată și/sau a celorlalte organe care aplică procedura”, menționează Cătălina MIHĂILESCU.

„Practicienii în insolvență din cadrul TZA Insolvență S.P.R.L. se implică în toate mandatele încredinţate ca administrator judiciar sau lichidator judiciar, acoperind toate activităţile şi îndatoririle stabilite în sarcina acestora prin lege sau încredinţate de judecătorul sindic. De asemenea, aceştia execută inclusiv mandate de dizolvare şi lichidare voluntară sub Legea nr. 31/1991. Am putea spune, bazat pe experienţele anterioare, că practicienii în insolvență implicaţi au expertiza cea mai bună pe reorganizarea întreprinderilor şi valorificarea de active”, completează Dorin PETCU.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică


Despre avocați și practicieni în insolvență

Un avocat care activează în acest domeniu, pe lângă stăpânirea temeinică a legislației speciale și a practicii dezvoltate în materia insolvenței, trebuie să cunoască realitățile economico-financiare. De asemenea, cunoșterea activității specifice a fiecărui client reprezintă un alt element pentru a putea avea o imagine completă și de ansamblu pe baza căreia să poată fi propuse soluții eficiente, rapide și cât mai sigure, care să răspundă nevoilor și intereselor fiecărui client.

„Atunci când reprezentăm creditori, activitatea noastră constă în analiza și identificarea unor strategii cât mai eficiente de recuperare a creanțelor, care pot lua forma unor cereri de deschidere a procedurii insolvenței sau declarații de creanțe. Perioada incipientă a procedurii (atunci când se dezbate deschiderea procedurii) sau cea imediat următoare (reprezentată de perioada de observație, atunci când se determină activul și pasivul debitoarei) reprezintă momente esențiale pentru evoluția ulterioară a procedurii, necesitând o activitate intensă și o implicare susținută din partea noastră. În etapele următoare, în funcție de evoluția procedurii, activitățile noastre constau în servicii de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor  de judecată și a celorlalte organe care aplică procedura, analiza de legalitate a măsurilor și operațiunilor efectuate de practicianul în insolvență, identificarea de strategii și chiar acțiuni judiciare care să faciliteze recuperarea într-un grad cât mai ridicat a creanțelor, redactarea de opinii și analize legale cu privire la diferite aspecte specifice procedurii insolvenței. Când clienții noștri sunt debitori, activitățile noastre constau într-o analiză și evaluare a situației economico-financiare și juridice necesară pentru a determina soluțiile cele mai potrivite pentru restructurarea activității, care să fie acceptate de creditori.Pentru clienții noștri care sunt terți de procedură interesați de achiziționarea unor active deținute de un debitor insolvent, activitățile noastre constau în: analize ale situației dosarului, evidențierea condițiilor speciale ce trebuie îndeplinite având în vedere valorificarea în cadrul procedurii insolvenței, identificarea unor eventuale riscuri, precum și asistența juridică a clientului în derularea procedurii de valorificare”, a arătat Cătălina MIHĂILESCU.

În ceea ce privește practicianul în insolvență, acesta se implică în toate etapele procedurilor de insolvență.

„În proiectele de reorganizare în care au fost implicaţi pe întreg parcursul procedurii, de la primele măsuri după deschiderea procedurii, la redactarea planului de reorganizare şi implementarea acestuia, societăţile au reușit să se reorganizeze iar procedurile să fie închise prin reinserţia în circuitul normal al economiei. În proiectele de faliment, practicienii noştri excelează în vânzarea activelor, identificând clienţi şi valorificând active, în unele proceduri reuşind finalizarea lichidării activelor chiar şi în mai puţin de un an de la momentul iniţierii procedurii. Din punctul meu de vedere, practicianul în insolvență este obligat, înainte de toate, să desfăşoare toate activităţile ce ţin de derularea procedurii judiciare în sine, ceea ce face ca unele procese economice sau de administrare efectivă a debitorului să capete o importanţă mai scăzută în viziunea participanţilor la procedură. Având în vedere faptul că, de obicei, debitorii ajung în stare de insolvență atunci când riscurile sunt deja materializate, abilitatea de a găsi soluţii este esenţială, dar insuficientă dacă debitorul nu înţelege rolul practicianului în insolvență şi îl vede doar ca pe un rău necesar sau, şi mai grav, avocatul acestuia. Astfel, în multe cazuri, practicianul în insolvență este perceput ca fiind reprezentantul debitorului sau al creditorului care l-a numit/confirmat, situaţie incompatibilă cu cadrul legal existent. Această perspectivă a unora dintre participanţii la procedură duce inevitabil la situații litigioase care mută concentrarea de la aspectele de administrare a activităţii debitorului sau a procedurii. În concluzie, abilitatea cea mai apreciată în contextul actual pentru un practician în insolvență este aceea de a fi un bun litigant”, a explicat Dorin PETCU.

Legal500 despre oamenii din echipă: profesioniști, dedicați, abordabili, competenți

Țuca Zbârcea & Asociații are un palmares impresionant în domeniul insolvențelor și restructurărilor complexe, notează ultima ediție a ghidului juridic internațional Legal 500, care poziționează firma pe primul palier al performanței profesionale. Firma iese în evidență prin divizia sa specializată în insolvență, TZA Insolventa, în care partenerii Robert Roșu și Ciprian Dragomir sunt și practicieni certificați în insolvență, notează directorul internațional. Firma este activă și de partea creditorilor, reprezentând bănci și multinaționale mari în materie transfrontalieră, inclusiv refinanțări.

Atât Ciprian Dragomir, cât și Robert Roșu, ambii parteneri Țuca Zbârcea & Asociații, sunt evidențiați ca Leading Individuals în această arie. Printre clienții cheie din practica de Insolvență/Restructurare pot fi menționați Société Générale (Franța), OMV Petrom, Bancpost, Omilos Oradea, BRD Groupe Société Générale, Carpatair și Nicolae Petrov, actualul președinte și director executiv al Carpatair, Raiffeisen Leasing, Y.G. PROPRIETATI, Banca Comerciala Romana (BCR), ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő sau Astaldi SPA Italia Suc.

Țuca Zbârcea & Asociații este activă în procedurile de insolvență, restructurarea datoriilor, acordând consultanță, de asemenea, pe aspecte de pre-insolvență. Lucrăm extrem de bine cu ei, sunt informați, reactivi și clari în evaluările lor", a declarat unul dintre clienți echipei de research care a lucrat la ultima ediție a Legal 500.

Printre avocații elogiați de clienți sunt Ciprian Dragomir (profesionist, implicat activ), Dorin Petcu (business oriented, cu un backgroud solid în zona financiară și economie generală) și Victoria Glibiciuc (avocat dedicat, tânăr și talentat).

Robert Roșu și Cătălina Mihailescu sunt eficienți, abordabili și competenți”, a nuanțat un alt client.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 1175 / 1646
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Stănescu Vasile & Asociaţii și Strelia CVBA apără România în procesul intentat de Pfizer la Bruxelles, cu pretenții de peste o jumătate de miliard de euro plus dobânzi. Cine sunt apărătorii României și ce îi recomandă
Banking & Finance | Avocații NNDKP au asistat anul trecut finanțări locale de aproape un miliard de euro și s-au implicat în proiecte transfrontaliere de peste trei miliarde de euro. Echipa a continuat să lucreze pentru finanțatorii unor grupuri importante din industrie sau sectorul agricol, dar a stat alături și de clienții finanțați, companii fanion în domeniile în care operează. Valentin Voinescu (Partener): Mediul de business din România a demonstrat reziliență și numărul de proiecte nu s-a redus, ba chiar am asistat la o accelerare la sfârșitul anului trecut
Chambers Global 2024 | RTPR, singura firmă de avocați listată pe prima poziție în ambele arii de practică analizate: Corporate ̸ M&A și Banking & Finance. Filip & Company și Schoenherr sunt în prima bandă în Corporate ̸ M&A. Firmele care au cei mai mulți avocați evidențiați sunt RTPR (8), Filip & Company (6), CMS (5) și Clifford Chance Badea (5)
Ce firme au ales studenții aflați în fruntea listelor de absolvenți ai Facultății de Drept și cum au fost primii pași în profesie | Azi, despre avocatura văzută „din interior”, alături de Monica Alexandra Popa, una dintre premiantele anului 2021: “Mi-am dorit să lucrez într-o echipă în care să simt că mi se oferă oportunități de creștere și sunt încurajată să cresc și să absorb cât mai multă informație, atât în primii ani de avocatură, cât și ulterior. Firma de avocatură cu care am simțit și simt că sunt compatibilă este Filip & Company”
Bohâlțeanu & Asociații, implicată într-o nouă tranzacție importantă din domeniul industriei aviatice | Firma de avocați a asistat grupul Christian Tour în procedura de preluare de la Aegean Airlines SA a 51% în cadrul companiei aeriene românești Anima Wings Aviation SA. Ionuț Bohâlțeanu (Managing Partner) și Daniela Milculescu (Partner), în prim plan
LegiTeam: Experienced Lawyer Employment | Reff & Associates
Lista scurtă a finaliștilor “Chambers Europe Awards - 2024” | Cinci firme din România luptă pentru trofeu: CMS, NNDKP și Schoenherr, prezențe constante la gala premiilor, RTPR intră în competiție propulsată de activitatea intensă din ultimul an, iar Filip & Company este nominalizată pentru a treia oară consecutiv
DLA Piper | The Opportunity: Lawyer, Employment
Ioana Gelepu The Office Litigation & Enforcement obține la ICCJ o soluție definitivă în favoarea unui cunoscut operator de restaurante, într-o dispută judiciară cu un probatoriu voluminos, care a durat peste 4 ani. Proiect coordonat de Ioana Gelepu (Managing Partner)
Stratulat Albulescu a asistat liderul global in eye tracking, Tobii AB, cu privire la achizitiadiviziilor AutoSense si Imaging de la Xperi Inc.
Schoenherr lansează Ella, o serie de evenimente cu, despre și pentru povești feminine de succes. Prima ediție, găzduită de partenera Georgiana Bădescu
SIMION & BACIU, reconfirmată pe cea mai înaltă treaptă a clasamentelor WTR 1000, cu cel mai mare număr de profesioniști evidențiați în ediția 2024 | Ana-Maria Baciu, Managing Partner: Relațiile de business de durată, cu continuitate, se construiesc pe încredere, comunicare deschisă și înțelegerea circumstanțelor unice ale fiecărui client cu care lucrăm. Această mentalitate ne-a ajutat să ne construim reputația ca firmă căreia îi pasă cu adevărat de clienții săi
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...