ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Proiectele gestionate de echipa de Employment de la Mușat & Asociații arată că principala provocare a mediului de afaceri constă în identificarea unor soluții optime care să asigure deopotrivă un nivel cât mai ridicat de conformitate, crearea unui mediu de lucru atractiv pentru salariați, dar și protecția intereselor strategice și de business ale angajatorilor. De vorbă cu avocații firmei despre noutățile din legislația muncii și portofoliul amplu de mandate complexe

15 August 2023   |   Ștefania Enache

În practica de Employment, firma are o încărcătură constantă de proiecte de anvergură, atât din perspectiva activității de consultanță, cât și în ce privește activitatea de litigii de muncă

Mihai Popa, Deputy Managing Partner si Oana Lupu, Managing Associates Mu?at & Asociatii

 
 
Ultimele 12 luni au fost generoase în noutăți legislative de impact asupra relațiilor de muncă. Schimbările cele mai importante sunt cele care vizează modificarea substanțială a Codului Muncii și adoptarea unei noi legi a dialogului social.„Pe lângă modificarea modelului-cadru al contractului de muncă, au fost reglementate două noi tipuri de concedii, respectiv concediul de îngrijitor și concediul pentru urgențe familiale. De asemenea, sunt consacrate noi drepturi ale salariaților, dintre care amintim stabilirea unor programe individualizate de lucru, dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care să asigure condiții de muncă mai favorabile, în anumite condiții, sau dreptul la protecție împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului pentru înaintarea unei plângeri sau inițierea unei proceduri în scopul asigurării respectării drepturilor prevăzute de Codul Muncii”, explică Mihai Popa, Deputy Managing Partner Mușat & Asociații.


Legea dialogului social a intervenit și ea cu multe noutăți semnificative, dintre care avocații nominalizează reprezentativitatea sindicatelor, obligațiile suplimentare privind informarea si consultarea salariaților, posibilitatea organizării de greve împotriva politicii economice și sociale a guvernului, dar și reintroducerea contractului colectiv de muncă la nivel național. „Un alt act normativ de impact adoptat la finalul anului 2022 este Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public. Menită a susține prevenirea fraudei și creșterea transparenței în afaceri, această lege a venit și cu o serie de provocări pentru angajatori, relațiile de muncă în general fiind afectate de aceste noi reguli. Protecția avertizorilor împotriva oricăror represalii, precum sancțiuni disciplinare sau acțiuni discriminatorii, dar și limitările aduse clauzelor de confidențialitate ale salariaților sunt aspectele principale care trebuie reținute și gestionate corespunzător de companii”, atrage atenția Mihai Popa.

Avocatul menționează că toate aceste noutăți au impus necesitatea revizuirii substanțiale a contractelor de muncă, Regulamentelor Interne, precum și altor politici/proceduri interne. „Din mandatele gestionate de echipa de Employment a Mușat & Asociații, am putut observa însă că provocarea principală constă în identificarea unor soluții optime care să asigure deopotrivă un nivel cât mai ridicat de conformitate, crearea unui mediu de lucru atractiv pentru salariați, dar și protecția intereselor strategice și de business ale angajatorilor”, nuanțează specialistul.  
Modificarea substanțială a Codului Muncii a fost o urmare a transpunerii a două directive europene, respectiv Directiva (UE) 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, precum și Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. Chiar dacă multe dintre modificări erau preconizate și anunțate, avocații au observat că angajatorii s-au confruntat cu o serie de provocări în demersurile de conformare cu noua legislație. „Astfel, majoritatea mandatelor gestionate de echipa de Employment a Mușat & Asociații în acest context au avut drept numitor comun alinierea contractelor individuale de muncă la noul model cadru, precum și armonizarea politicilor și procedurilor interne cu noile cerințe legale. Pe de altă parte, identificarea unor soluții particularizate cerințelor de business specifice fiecărei organizații și gestionarea în condiții optime a solicitărilor adresate de către salariați în lumina noii legislații au necesitat o abordare flexibilă și totodată atentă din multiple perspective, respectiv juridică, de oportunitate sau de risc”, precizează Oana Lupu, Managing Associates Mușat & Asociații.

Eforturi pentru adaptarea la noile modificări legislative

Schimbările legislative au obligat companiile să depună eforturi semnificative, atât din punct de vedere logistic, cât și financiar, pentru a implementa la nivelul politicii de personal noile prevederi. „Solicitările adresate de clienții noștri au vizat în mare parte actualizarea politicilor si procedurilor interne pentru a se conforma noilor reglementări sau implementarea unor politici specifice în funcție de domeniile de risc, precum politici de echitate și nediscriminare la locul de muncă sau politica de whistleblowing. De asemenea, companiile multinaționale ne-au mandatat să redefinim procedurile și fluxurile interne de lucru privind activitatea HR și să oferim traininguri salariaților implicați în astfel de procese pentru a se asigura o implementare corespunzătoare la nivelul organizațiilor a noilor prevederi legale. Alte mandate au vizat asistență privind clarificarea sau interpretarea unor varietăți de situații neacoperite de lege sau care pot naște interpretări, precum competența instanțelor să judece conflictele individuale de muncă, validitatea mandatelor reprezentanților salariaților aleși sub imperiul legii anterioare a dialogului social, impactul intrării în vigoare a noilor reglementări asupra procedurilor de negociere colectivă în desfășurare sau limitările aduse clauzelor de confidențialitate ale salariaților de noua protecție a avertizorilor de integritate”, detaliază Oana Lupu.

În acest context, aria de Employment din cadrul Mușat & Asociații s-a bucurat, în ultimul an, de o încărcătură constantă de proiecte de anvergură, atât din perspectiva activității de consultanță, cât și în ce privește activitatea de litigii de muncă.

Pe masa de lucru a avocaților s-au aflat diverse mandate complexe, precum transferuri de întreprindere, relații de muncă transfrontaliere, investigații privind cazuri de hărțuire și discriminare, gestionarea relațiilor cu managementul executiv, analiză juridică extinsă (due diligence), aspecte de imigrare și mobilitate, prelucrarea datelor salariaților etc. încredințate de companii lideri în industrii variate precum Chemichal Processing, IT, Pharma, HomeAppliances, Fast Mover Consumer Goods, Logistică și Transporturi.

Totodată, în contextul noilor modificări legislative, cea mai mare provocare a companiilor a fost reprezentată de necesitatea revizuirii substanțiale și actualizării documentației privitoare la raporturile de muncă într-un perioadă scurtă de timp, asta în contextul unei legislații noi ușor neclare și nearmonizate cu legislația preexistentă.

„Mai mult, clienții noștri s-au confruntat cu situația în care noul cadru legislativ a impus parcurgerea unor formalități sau proceduri suplimentare în unele mandate aflate în desfășurare la data adoptării modificărilor legislative, prin raportare la particularitățile și specificitatea fiecărui proiect. Un astfel de mandat a constat în reluarea procedurii de negociere a unui contract colectiv de muncă negociat și semnat sub imperiul legii anterioare, însă depus la ITM spre înregistrare după intrarea în vigoare a Legii nr. 367/2022. În acest caz, s-a impus inclusiv realegerea reprezentanților salariaților în acord cu noile cerințe legale, conducând la costuri suplimentare pentru client și, evident, la tergiversarea procedurii de implementare a noului CCM”, comentează Mihai Popa.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.De asemenea, s-a impus reconfigurarea obligațiilor de informare și consultare a reprezentanților salariaților în cadrul proceselor de fuziuni și achiziții, reorganizări sau transfer de business în derulare la data intrării în vigoare a noii legi a dialogului social.

În plus tendința de flexibilizare a programului de muncă apărută încă de anii trecuți le-a adus avocaților Mușat & Asociații solicitări pentru implementarea unor programe de muncă flexibile din partea companiilor multinaționale încă dinainte de noile modificări legislative, în principiu ca strategie de retenție a salariaților și de atragere a talentelor. „Este drept că modificarea Codului Muncii a sporit numărul unor astfel de solicitări din partea clienților Mușat & Asociații, de astă dată în principal din rațiuni de conformitate sau ca urmare a solicitării exprese a salariaților”, arată Oana Lupu.

De altfel, odată cu implementarea Directivei (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor, și în contextul promovării diverselor politici în vederea asigurării wellbeing-ului salariaților la nivel european, a crescut nivelul de conștientizare cu privire la importanța asigurării unui echilibru între viața personală și cea profesională și în România.

„Deocamdată, clienții Mușat & Asociații s-au axat pe reconfigurarea politicilor interne astfel încât să asigure salariaților cel puțin drepturile minime conferite de lege în acest sens sau chiar un pachet de măsuri competitiv de natură a spori nivelul de retenție a personalului. De asemenea, am constatat și o ușoară creștere a numărului de sesizări interne pe canalele specifice implementate la nivelul companiilor, dar și a litigiilor promovate de salariați împotriva unor (pretinse) abuzuri ale angajatorilor. Nu este exclus însă că pe viitor salariații să fie mai curajoși sau motivați în a-și revendica astfel de drepturi în instanță”, atenționează consultantul Mușat & Asociații.

Avocatul mai amintește că mandatele de reorganizare sunt în general destul de sensibile și complexe, având în vedere legislația strictă și practica instanțelor preponderent favorabilă salariaților. Prin urmare, consacrarea dreptului de a solicita prezentarea detaliată a motivelor care au stat la baza concedierii implică într-adevăr un efort mai mare în implementarea unei restructurări, impunîndu-se o documentare mai temeinică a oricărui caz de desființare de post și fiind recomandată asistența juridică pe tot parcursul acestui proces. „Rămânem însă încrezători că echipa Mușat & Asociații va gestiona în continuare cu succes mandatele de restructurare încredințate de clienții noștri, chiar și în contextul acestei presiuni suplimentare pusă pe angajator”, mai spune Oana Lupu.

--------------------------------------------------------------------------

Provocări majore pentru companii

Experții Mușat & Asociații sunt de părere că, în contextul economic actual, una dintre prioritățile strategice ale companiilor este atragerea și păstrarea talentelor, alături de sustenabilitate și implementarea noilor tehnologii. „Astfel, definirea și implementarea unor măsuri competitive menite să atragă și să rețină forța de muncă calificată reprezintă provocarea centrală a marilor jucători din industriile în care capitalul uman este primordial pentru dezvoltarea business-ului și creșterea economică”, susține Mihai Popa.

De asemenea,  continuarea trend-ului de creștere a salariilor din anii trecuți în multe sectoare cheie de activitate (de exemplu, IT/Telecom), acordarea de diverse beneficii de natură salarială (plată transport, bonusuri de performanță, asigurări private de sănătate, participarea la programe de dezvoltare personală), mai ales în contextul economic actual, ar trebui să sporească, potrivit studiilor de specialitate, performanța profesională, dar și satisfacția la locul de muncă, elemente cheie pentru bunăstarea oricărei organizații. „Totodată, angajatorii trebuie să asigure în mod diligent conformitatea cu noile și numeroasele modificări legislative adoptate în ultimele luni și preconizate pentru perioada următoare, prin adaptarea și armonizarea periodică a politicilor interne și a strategiilor privind resursele umane. Desigur, aceste demersuri implică alocarea de resurse (financiare, umane etc.) dedicate”, nuanțează consultantul.

Este evident și faptul că tendințele economice curente, prețurile ridicate la energie și contextul geopolitic actual crează cu siguranță premisele unor reorganizări de business în perioada următoare, fiind impactați jucătorii din mai toate industriile. „Dacă acestea se vor concretiza în transferuri de salariați sau, într-un scenariu mai pesimist, în concedieri individuale sau colective, depinde de strategia de business a fiecărei companii. Însă, din analiza mandatelor gestionate recent sau curent de echipa de Employment din cadrul Mușat & Asociații, putem observa că în prezent balanța înclină totuși în favoarea proceselor de restructurare finalizate cu concedieri, preponderent din rațiuni de reducere a costurilor și redirecționare a resurselor financiare spre alte priorități strategice, precum implementarea noilor tehnologii sau investiții în inițiative de sustenabilitate”, menționează Oana Lupu.


--------------------------------------------------------------------------

Mușat & Asociații gestionează un portofoliu amplu de mandate complexe


Aria de Employment din cadrul Mușat & Asociații gestionează în mod constant proiecte de anvergură și mandate strategice care implică deopotrivă activitate de consultanță și compliance, dar și litigii de muncă.  Proiecte complexe vizând transferuri de business, cazuri de concurență neloială între competitori cu sprijinul salariaților, angajarea colectivă a răspunderii disciplinare a salariaților, contestații având ca obiect pretinse concedieri nelegale, inclusiv a unor salariați lideri de sindicat, investigații interne privind plângeri de discriminare sau hărțuire la locul de muncă, încredințate de companii lideri în industrii variate sunt doar câteva exemple din paleta largă a mandatelor echipei firmei de avocatură.

Mandatele actuale ale echipei de Employment privind proiectele de transfer de business implementate la nivel de grup vin cu un specific propriu interesant, în funcție de nevoile și cultura organizațională a clienților străini. Nevoia de identificare a unor soluții optime care să concilieze cerințele legislației românești cu regulile/facilitățile aplicabile companiilor afiliate din alte jurisdicții și de creionare a unor strategii de implementare la nivel local care să fie acceptate de managementul grupului implică o abordare inovatoare și creativă din partea avocaților Mușat & Asociații.

„De asemenea, în contextul modificărilor legislative la nivel European și național privind mobilitatea șoferilor internaționali (așa numitul “Mobility Package I”), gestionăm în prezent un mandat care vizează deopotrivă aspecte de detașare transnațională și aspecte sensibile de natură fiscală, complexe privind regimul juridic aplicabil unor șoferi internaționali, fiind menit să aducă un plus de claritate și previzibilitate clientului raportat la acest cadru legislativ nou și pe alocuri neclar. Totodată, încălcări masive ale clauzelor de neconcurență / fidelitate / confidențialitate, interconectate într-o speță complexă gestionată împreună cu colegii din practica de Competition ne țin ocupați în cadrul unor serii de litigii de muncă și a acordării de asistență juridică conexă”, arată Mihai Popa.

Un alt mandat interesant, pe care avocații îl au în lucru, vizează gestionarea unor multiple situații privind mai mulți salariați aflați în conflict de interese cu o companie din industria farmaceutică, în lumina reglementărilor stricte specifice acestei industrii. Provocarea constă în special în caracterul pluridisciplinar al mandatului, și implicit în dificultățile de conciliere a unor materii de drept distincte, dar și în caracterul sensibil al situației de fapt care ar fi putut conduce la repercusiuni patrimoniale/de imagine asupra companiei. „În sfârșit, fiind în creștere și awareness-ul salariaților în privința drepturilor lor, echipa Mușat & Asociații este în prezent implicată și în gestionarea unor investigații interne sensibile privind hărțuirea și discriminarea la locul de muncă, dar și în litigii de muncă având ca obiect astfel de solicitări”, mai spune Mihai Popa.

Departamentul de Employment din cadrul Mușat & Asociații este coordonat de Mihai PopaDeputy Managing Partner, alături de Oana Lupu, Dragoș Lungu și Simona Anton - Managing Associates și de Evelina Mieișor-GrecuSenior Associate, toți având o practică îndelungată în avocatura de bussiness.

„Experiența vastă ilustrată de portofoliul amplu și complex de mandate al echipei, know how-ul asociat diversității și valorii acestor mandate, flexibilitatea și soluțiile business oriented reprezintă deopotrivă atuurile echipei care sunt apreciate de clienții noștri din industriile cu tradiție, dar și din practicile recente. De asemenea, abordarea multi-disciplinară pe care o avem în cadrul Mușat & Asociații ca urmare a colaborării cu celelalte arii de practică reprezintă în mod sigur un punct forte care profită clienților noștri, cu precădere în gestionarea proiectelor sensibile sau a celor axate pe compliance”, încheie Mihai Popa.


 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 46 / 1528
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari
Ce sume au primit firmele de avocați implicate în arbitrajul ICSID inițiat de Gabriel Resources după ce a pierdut proiectul aurifer Roșia Montană și cu cât au fost plătiți arbitrii. White & Case LLP și TZA s-au luptat timp de 8 ani cu LDDP și Lalive, iar acum se așteaptă decizia Tribunalului arbitral în litigiul cu pretenții de aprox. 4,4 miliarde usd
Cum se desfășoară programul de internship organizat de SIMION & BACIU pentru studenții de la Drept și cum își alege firma viitorii colaboratori. Ce trebuie să știe tinerii aflați la început de drum care vor să se alăture uneia dintre cele mai dinamice echipe de avocați | Echipa apreciază o viziune logică și coerentă asupra conceptelor teoretice studiate în facultate, dar curiozitatea, gândirea critică și orientarea către rezolvarea problemelor reprezintă atuuri esențiale
VIDEO | Dicționar de arbitraj: Excepția de arbitraj (Powered by ZRVP)
LegiTeam | GNP Guia Naghi & Partners: Junior Associate to join our litigation team
„The Lawyer European Awards 2023” | Popescu & Asociații, singura firmă independentă locală aflată pe lista scurtă a premianților. Trei firme internaționale cu activitate în România concurează pentru titlu la secțiunea ”Law Firm of the Year: South Eastern Europe”
Ce oferă Reff & Asociații tinerilor absolvenți și care sunt cerințele | Membrii juniori sunt alocați pe echipe, fiecare dintre ei are un buddy pentru primele săptămâni și un coach, care să le fie alături de-a lungul experienței lor profesionale. Georgiana Singurel, Partener: Ei vor lucra cu avocați experimentați, care îi vor ghida în procesul de dezvoltare, vor beneficia de diferite traininguri și pot accesa programe de dezvoltare și creștere în cadrul rețelei internaționale Deloitte
Noi avocați colaboratori coordonatori în cadrul PNSA. Alexandru Stan și Răzvan Alexandru Popa fac un pas înainte în carieră
Promovări în prima linie la Wolf Theiss | Adelina Iftime-Blăgean, coordonatoarea practicii de Dreptul Muncii în cadrul biroului din Bucureşti, intră în rândul partenerilor. Promovarea nu reprezintă doar o recunoaștere la nivel personal, ci onorează și efortul colectiv al echipei locale
LegiTeam: MPR|Partners is looking for consultancy lawyers
Dr. Cosmin Vasile (Managing Partner ZRVP) va susține un curs de arbitraj la INPPA : “Instanțele de judecată și procedura arbitrală. Reguli și principii, competența punctuală a instanțelor judecătorești în contextul existenței unei convenții arbitrale valide, probleme practice” | Curs online, în intervalul 16 octombrie – 30 noiembrie
Saga ‘Micula vs Statul român - partea întâi’, a ajuns la final | Tribunalul arbitral a declarat închisă procedura cererii de interpretare a hotărârii arbitrale pronunțată în litigiul ICSID - ARB ̸ 05 ̸ 20. Frații Micula nu recunosc respectarea integrală a acesteia și cer executarea silită a României în SUA pentru cca. 100 milioane USD. Ce avocați au fost în acest arbitraj și ce onorarii au primit
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...