ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cadrul legislativ privind gestionarea deșeurilor în România. Modificări legislative și obligația de raportare anuală a evidenței gestiunii deșeurilor către ANPM

15 Mai 2024   |   Ioana Viorică, Senior Managing Associate și Raisa Chistruga, Associate - PBC Attorneys at Law

Procesul de gestionare a deșeurilor presupune parcurgerea mai multor etape, iar o primă fază este reprezentată de identificarea și codificarea deșeurilor generate, astfel că unitățile vizate de aceste prevederi trebuie să identifice toate tipurile de deșeuri generate din activitatea desfășurată și să le atribuie coduri conform listei prevăzute în Directiva 2014/955/UE.

 
 
Legea nr. 211/2011 a stabilit un cadru general pentru gestionarea deșeurilor în România, punând accent pe prevenirea și reducerea generării deșeurilor, pe reciclarea și valorificarea acestora, precum și pe reducerea depozitării finale.


Având în vedere adoptarea Directivei (UE) nr. 2018/851 de modificare a Directivei nr. 2008/98/CE privind deșeurile, pentru asigurarea stabilității legislative s-a ales soluția de înlocuire a Legii nr. 211/2011 cu o nouă reglementare, astfel că a fost adoptată Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, în acest mod fiind adaptată legislația la schimbările recente apărute în domeniu.
 
Modificările aduse prin noua reglementare includ definiții noi sau revizuite în ceea ce privește termenii utilizați, introducerea unor cerințe suplimentare sau revizuite privind colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor, modificări ale responsabilităților entităților implicate în gestionarea deșeurilor, inclusiv autoritățile publice locale, operatorii economici și consumatorii finali, actualizări ale obiectivelor de reciclare și valorificare a deșeurilor, precum și ale altor ținte de mediu, îmbunătățiri ale sistemului de monitorizare și raportare a datelor referitoare la gestionarea deșeurilor.
 
Evidențiem mai jos o parte din cele mai importante modificări aduse de OUG nr. 92/2021, astfel cum a fost modificată prin legea de aprobare:
-          Conform art. 4, alin. (1), lit. a din OUG nr. 92/2021, în vederea consolidării structurii de gestionare a deșeurilor, se propune ca principala politică să fie reprezentată de prevenirea generării deșeurilor și reducerea cantităților de deșeuri produse, motiv pentru care se anticipează o atenție sporită din partea autorităților față de aplicarea acestei politici de către marii producători, odată cu introducerea obligației de elaborare a unui program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate, astfel cum rezultă din prevederile art. 44 din OUG nr. 92/2021;
-          Prin intermediul art. 5 și art. 6 din OUG nr. 92/2021 se urmărește optimizarea cadrului legal pentru facilitarea (re)utilizării produselor/substanțelor de către producătorii de deșeuri sau de către firmele de colectare/procesare a deșeurilor, fiind stabilite criterii pentru încadrarea ca subprodus și condițiile în care procesarea deșeurilor poate conduce la obținerea unui subprodus;
-          Art. 12 din Legea nr. 17/2023 aduce corecții și completări privind responsabilitatea extinsă a producătorilor, extinzându-le obligațiile, impunând un nivel crescut de transparență în comunicare și implicându-i în susținerea costurilor asociate monitorizării, colectării și reciclării produselor reglementate de legislația fondului pentru mediu și a ambalajelor utilizate pentru livrarea acestora;
-          Art. 16 completează cerințele pentru transportul deșeurilor, impunând ca toate autovehiculele utilizate să fie marcate vizibil cu litera "D" și stabilește rute obligatorii, avizate de autorități, pentru importul/exportul de deșeuri, indiferent de gradul lor de periculozitate;
-          Prin art. 23 alin. (4) din OUG nr. 92/2019 se introduce obligativitatea pentru titularii unor activități economice de gestionare a deșeurilor și/sau generatoare de deșeuri de a desemna o persoană din rândul angajaților proprii sau de a delega această obligație unei terțe persoane, iar alin. (5) al aceluiași articol precizează că, în cazul producătorilor de deșeuri care dețin autorizație de mediu simplă sau integrată, această persoană trebuie să aibă cursuri recunoscute la nivel național, atât în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, cât și gestionarea substanțelor periculoase;
-          Se introduc prevederi suplimentare și pentru operatorii de salubritate care sunt obligați să asigure colectarea selectivă a deșeurilor din materialele cel mai des întâlnite, cum ar fi hârtie, plastic, metal și sticlă, dar și în ceea ce privește uleiul vegetal, echipamentele electrice, bateriile și acumulatorii ori textilele;
-          De asemenea, se extind tipurile de infracțiuni ecologice, iar pe lângă sancționarea abandonului/îngropării deșeurilor sau eliminării acestora în spații neautorizate, se sancționează și aruncarea, ascunderea și deținerea/păstrarea deșeurilor în spații neautorizate. Sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea regulilor impuse de legislația privind gestionarea deșeurilor sunt prevăzute de art. 62-66 din OUG nr. 92/2019, faptele fiind încadrate drept contravenții sau infracțiuni în funcție de gradul de periculozitate al acestora.
 
De asemenea, OUG nr. 92/2021 instituie dispoziții și obligații în ceea ce privește gestionarea deșeurilor ce sunt aplicabile entităților juridice care desfășoară activitate la sediu sau la puncte de lucru. Printre categoriile de persoane juridice sau unități vizate de prevederile OUG nr. 92/2021 se numără societățile cu activitate de birou (cum ar fi birourile de contabilitate, societățile de avocatură, birourile de arhitectură etc.), magazinele, societățile cu activități de producție, precum și unitățile HoReCa. Această enumerare reprezintă doar o parte a categoriilor de entități care sunt obligate să respecte cerințele stabilite de legislația referitoare la gestionarea deșeurilor, prevederile legale incidente nerealizând o enumerare exhaustivă în acest sens, art. 48 din OUG nr. 92/2021 trimițând la noțiunea de producător de deșeuri nepericuloase.
 
Anexa 1 la OUG nr. 92/2021 cuprinde definițiile termenilor folosiți în cadrul acestui act normativ și la care fac trimitere și prevederile art. 48 din OUG nr. 92/2021. Aceste definiții sunt esențiale pentru stabilirea domeniului de aplicare al acestor prevederi legale și, ca atare, sunt menționate mai jos în scopul clarificării și delimitării termenilor de interes:
-          deșeuri - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce;
-          deșeuri nepericuloase - deșeurile care nu intră sub incidența pct. 11 (deșeuri periculoase - orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase enumerate în anexa nr. 4);
-          producător de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri (producător inițial de deșeuri) sau orice persoană care efectuează operațiuni de pre-tratare, amestecare sau alte operațiuni care modifică natura sau compoziția acestor deșeuri;
-          colectarea separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de tipul și natura acestora, cu scopul de a facilita tratarea specifică;
-          gestionarea deșeurilor - colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) și eliminarea deșeurilor, inclusiv supravegherea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a depozitelor de eliminare, inclusiv acțiunile întreprinse în calitate de comerciant sau broker;
-          reciclarea - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reciclarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică sau conversia materialelor în combustibil sau alte operațiuni similare.
 
Procesul de gestionare a deșeurilor presupune parcurgerea mai multor etape, iar o primă fază este reprezentată de identificarea și codificarea deșeurilor generate, astfel că unitățile vizate de aceste prevederi trebuie să identifice toate tipurile de deșeuri generate din activitatea desfășurată și să le atribuie coduri conform listei prevăzute în Directiva 2014/955/UE.
 
Ulterior, după ce au fost identificate deșeurile generate, acestea trebuie colectate separat în recipiente distincte, care să fie etichetate cu numele și codul deșeurilor respective. Toate unitățile producătoare de deșeuri sunt obligate să întocmească și să păstreze evidența gestionării deșeurilor generate, pe baza documentelor primite de la colectori/transportatori de deșeuri sau pe baza documentelor întocmite intern.
Această evidență trebuie să fie păstrată sub formă tabelară lunar și centralizată la nivel anual pentru a fi raportată la Agenția pentru Protecția Mediului. Potrivit art. 48 din OUG nr. 92/2021, producătorii de deșeuri trebuie să raporteze anual evidența gestionării deșeurilor generate, până la data de 15 martie, pentru anul anterior. Această raportare se face electronic prin sistemul pus la dispoziție de ANPM.
 
Operatorii economici sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția celor care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.
 
În acest context, este recomandat ca entitățile juridice care desfășoară activitate la sediu sau la puncte de lucru să acorde o atenție sporită obligațiilor ce le revin în urma modificărilor legislative, pentru a se asigura că respectă întru totul procedura de colectare, modalitatea de ținere a evidenței deșeurilor și de raportare a acestora către ANPM, pentru a evita astfel aplicarea de sancțiuni.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


   

  Ascunde Reclama
   
   

  POSTEAZA UN COMENTARIU


  Nume *
  Email (nu va fi publicat) *
  Comentariu *
  Cod de securitate*  * campuri obligatorii


  Articol 6 / 8680
   

  Ascunde Reclama
   
  BREAKING NEWS
  ESENTIAL
  Senior Lawyer Employment | Reff & Associates
  BACIU PARTNERS: Rafinarea serviciilor juridice oferite într-o manieră integrată pentru o realitate în continuă schimbare | Ana-Maria Baciu, Managing Partner: “Am coordonat mereu echipe de avocați atipice, și acum am decis să creștem tempo-ul: suntem pregătiți să facem modul nostru de a gândi și de a pune în practică lucrurile să se reflecte clar, fără obstacole, în toate inițiativele în care suntem implicați”
  Filip & Company a asistat grupul Digi la contractarea unui două împrumuturi în valoare peste 117 mil. € și, respectiv, de 50 mil. €
  Proiectul parcului fotovoltaic de la Ovidiu face un pas înainte. MPR|Partners a fost alături de EnPower Energy pentru coordonarea procedurii de obținere a acordului de construire, cu o echipă de avocați coordonată de Gelu Maravela (partener fondator) și Dana Rădulescu (partener)
  Finanțele au demarat procedura de selecție a firmelor de avocați pentru un proiect ce presupune asistență consistentă în baza dreptului englez. Contract pe 3 ani, tarife orare de cca. 1.900 lei
  Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Alexandru Berea, General counsel la BCR: ”Prin colaborare putem genera schimbări semnificative nu doar în interiorul profesiei noastre, ci și în societate in general. Prin natura muncii noastre, nu numai că răspundem la nevoile imediate ale societății, dar suntem și arhitecți ai viitorului acesteia, contribuind la definirea și modelarea unui cadru normativ care să orienteze comportamentul și deciziile individuale și colective pe termen lung”
  Rebecca Marina, counsel în cadrul firmei Filip & Company după ultima rundă de promovări: “Am găsit aici oameni care îmi împărtășesc principiile și valorile de viață și care mi-au devenit prieteni și mentori sau pentru care eu am devenit mentor mai târziu. Orice promovare vine cu responsabilități și noi roluri în echipă”
  Patru case locale de avocați rămân în topul global al celor mai bune 100 de firme implicate în arbitraje internaționale | Cum sunt prezentate în GAR 100 (2024), ce mandate au avut și ce spun clienții despre avocați și prestațiile acestora. TZA, ZRVP, LDDP și SP asistă clienți în arbitraje cu pretenții de 15,7 miliarde de dolari
  Kinstellar a asistat BIG Mega Renewable Energy cu privire la finanțarea de 92 mil. € cu BERD și OTP Bank pentru construcția și operarea Parcului Eolian Urleasca
  Răzvan Gheorghiu-Testa, fondator al Țuca Zbârcea & Asociații, inclus în „Top 50 Cei Mai Influenți Oameni de pe Piața Imobiliară din România”
  Wolf Theiss a asistat AIRSOL în legătură cu achiziția MedAir Oxygen Solution | Emanuele Lainati, Legal Affair Manager SOL Group: “Expertiza, dedicarea și abordarea proactivă a avocaţilor Wolf Theiss au fost esențiale pentru încheierea cu succes a tranzacției”
  Filip & Company a asistat Centrokinetic, în parteneriat cu Agista, în achiziția pachetului majoritar de părți sociale ale clinicii Socrates din Timișoara
   
  Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

    in curand...
  • SeeNews

   in curand...