ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Auditul de protecție pentru o companie care ar putea avea probleme de natură penală presupune o abordare pluridisciplinară. Avocații CMS România spun că esențiale, în astfel de situații, sunt timpul de reacție în crearea unei celule de criză la nivelul clientului și gestionarea fluxului de informații identificate | De vorbă cu Mihai Jiganie-Șerban, Head of Criminal Defense Practice, evidențiat drept ‘Legal Individual’ de către Legal 500, despre modul în care lucrează echipa în astfel de investigații interne

14 Iunie 2023   |   Ștefania Enache

Avocații CMS Romania spun că abordarea preventivă este de preferat celei represive, iar unul dintre primii pași în a crea premisele unui business cu riscuri minime din perspectivă penală este adoptarea, urmată de implementarea unor politici de prevenire a faptelor ilicite.

Mihai Jiganie-Şerban, Head of Criminal Defense Practice - CMS Romania

 
 
Din momentul în care mediul privat a început să se dezvolte în România firmele au avut nevoie de consultanță de specialitate în domeniul investigațiilor/auditărilor, iar în ultimii zece ani, se observă o tendință de creștere a numărului companiilor care apelează la acest tip de servicii. „Țările occidentale au o tradiție mai veche în ceea ce privește acest tip de serviciu, astfel că CMS, dat fiind spectrul multinațional al echipei, a început să ofere astfel de servicii încă de la debutul său pe piața avocaturii din România”, subliniază Mihai Jiganie-Șerban, Partener și Coordonator al grupului de practică de drept penal în cadrul biroului din București al CMS.


Chiar dacă din punct de vedere formal, până la venirea, în 2020, în echipa CMS a lui Mihai Jiganie-Șerban, nu a existat o echipă dedicată aspectelor de White-collar crimes, biroul din București al firmei de avocatură a derulat și până atunci, cu succes, tipul acesta de proiecte, prin implicarea activă a avocaților specializați în Disputes Resolutions, Compliance și Taxe. „De fapt, prima mea colaborare cu echipa CMS a fost pe un asemenea proiect de investigație internă pentru un client comun, ce se confrunta cu niște suspiciuni de încălcare a normelor interne anti-bribery de către un angajat cu poziție de management. Acesta cred că a constituit un model incipient de lucru pe zona de investigații interne pentru firmele de avocatură multinaționale, care nu aveau neapărat o structură specializată. De altfel, în prezent se observă o tendință de cristalizare a unor echipe de white-collar/investigations în cadrul majorității firmelor de avocatură internaționale cu prezență în România”, explică Mihai Jiganie-Șerban.

Nu se lucrează după o „rețetă”

Atenția avocaților axați pe acest sector se îndreaptă către infracțiuni săvârșite în legătură cu mediul economic (business related crimes).

Partenerul CMS menționează faptul că firmele pot fi victime ale infracțiunilor. Astfel, în situația în care este vorba despre infracțiuni precum delapidarea sau înșelăciunea, riscurile sunt mai mari ca o companie să fie cercetată pentru săvârșirea unor infracțiuni, de obicei legate de corupție, evaziune fiscală și spălarea de bani. „Desigur, în funcție de domeniul de activitate, putem întâlni inclusiv infracțiuni săvârșite în legătură cu siguranța spațiului de muncă – neluarea măsurilor de siguranță și securitate în muncă. Deși aceste infracțiuni nu reprezintă per se infracțiuni white-collar, ele nu pot fi desprinse de mediul de afaceri, astfel că le putem include tot în categoria infracțiunilor cu care se pot confruntă marile companii. De asemenea, în contextul răspunderii penale a persoanei juridice, putem identifica un spectru foarte extins al infracțiunilor cu privire la care o companie poate fi cercetată/acuzată, începând de la o infracțiune contra patrimoniului (precum distrugerea) până la o infracțiune contra vieții (uciderea din culpă – de exemplu în cazurile de malpraxis medical în care este vizată de cercetări chiar unitatea spitalicească)”, arată avocatul.
Interlocutorul BizLawyer mai spune că auditarea de protecție presupune o abordare pluridisciplinară și, dat fiind specificul fiecărei companii, nu există „o rețetă” unică, aplicabilă tuturor cazurilor.

Astfel, în linii mari, auditarea presupune o analiză de risc a tuturor potențialelor probleme cu care se poate confrunta o firmă, pornind de la obiectul de activitate, existența sau eficiența politicilor interne și a mecanismelor de prevenție si combatere a fraudelor. Odată identificată o astfel de problemă, se procedează la identificarea pozițiilor cheie cu responsabilități în respectarea obligațiilor prevăzute de lege și, bineînțeles, la remedierea deficiențelor și pentru a preîntâmpina situații de risc.

„Deși par antagonice la o prima vedere, confidențialitatea și comunicarea sunt esențiale în astfel de situații, atât între membrii echipei ce efectuează investigația internă, cât și între companie și echipă. Esențiale în astfel de situații sunt timpul de reacție în crearea unei celule de criză la nivelul clientului, precum și gestionarea fluxului de informații identificate. În funcție de amploarea investigației și de rezultatele preliminare, membrii echipei pot solicita documente, baze de date, pot lua depoziții angajaților companiei, astfel încât imaginea asupra situației să fie completă. La finalul investigației se întocmește un raport ce conține un rezumat al întregii activități, precum și concluziile și recomandările echipei, care pot merge de la îmbunătățirea politicilor interne și a mecanismelor de prevenție a fraudelor, până la sesizarea organelor de urmărire penală”, comentează expertul.

Investigațiile interne presupun o abordare pluridisciplinară, iar echipa CMS cuprinde în prezent avocați specializați pe toate ariile semnificative de practică. Atunci când este necesară opinia unui specialist în alt domeniu decât cel juridic, în funcție de complexitatea investigației, casa de avocatură poate iniția rapid colaborări externe cu experți contabili ori firme de investigații. Există chiar și în cadrul CMS la nivel internațional resurse și programe de Artificial Intelligence la care avocații pot apela apela pentru eficientizarea proceselor de căutări în baze de date, de exemplu.

„În general, punctele noastre de legătură sunt reprezentate de Departamentele de Legal din cadrul companiilor, însă de cele mai multe ori, după identificarea unei chestiuni de risc, echipa de management al situației de criză se extinde cu reprezentanți ai tuturor departamentelor implicate, chiar dacă este vorba de reprezentanții de specialitate ai companiei-mamă și nu ai subsidiarei din România. Așa cum am precizat, este esențială confidențialitatea în situații de risc, nu doar din perspectiva contaminării sau pierderii de informații esențiale pentru identificarea unei fraude, de exemplu, dar chiar din perspectiva riscului reputațional al companiei”, detaliază Partenerul CMS.

Având în vedere că biroul din București face parte dintr-o firmă de avocatură internațională, o bună parte din instrucțiunile și mandatele primite de echipă din extern provine de la colegii din rețea, care lucrează fie cu companiile mamă cu prezență în România, fie cu clienți ale căror interese sunt afectate de actori din România.

Totodată, CMS are o serie întreagă de colaborări cu firme de avocatură cu prezență în SUA, de exemplu, care regăsesc facilă colaborarea cu o echipă de avocați cu standarde de calitate similare. Proiectele cu colaborări de acest gen sunt legate preponderent de domeniul IT, practici cu suspiciuni de corupție, dar și fraude bancare sau în asigurări.

Abordarea preventivă este cea indicată


De-a lungul timpului, echipa CMS a fost solicitată să intervină atât cu titlu de prevenție, cât și cu scop „chirurgical”. „În mod evident, abordarea preventivă este de preferat pentru că în acest fel compania cunoaște care este statusul său la momentul respectiv și, în cazul unui potențial conflict viitor cu fraude interne sau cu legea penală, identificarea problemei și găsirea soluțiilor optime sunt mult mai facile. Unul dintre primii pași în a crea premisele unui business cu riscuri minime din perspectivă penală este adoptarea, urmată de implementarea unor politici de prevenire a faptelor ilicite. Desigur, supravegherea modului de implementare și de aplicare a acestor politici este esențială în a asigura creșterea gradului de protecție”, atrage atenția Mihai Jiganie-Șerban.

De altfel, CMS a colaborat și colaborează în continuare cu tot spectrul de companii naționale și internaționale, indiferent de mărime sau valoare. În acest moment, firma are în derulare proiecte foarte diverse, tematica mandatelor variind de la testări de proceduri interne în caz de percheziții, de exemplu, până la acordarea de asistență juridică pentru remodelarea business-ului local al unei companii multinaționale cu prezență pe piața din România.

Partenerul CMS amintește faptul că maturizarea mediului de afaceri și îmbunătățirea mecanismelor interne și internaționale de control și depistare a fraudelor au generat o necesitate permanentă de auditare a mecanismelor de protecție și control intern ale companiilor, fie că este vorba despre fraude interne, fie despre suspiciuni de corupție sau despre concurență neloială. „Unul din cele mai recente cazuri în care am asistat o companie viza un posibil conflict de interese în care s-ar fi găsit o persoana cu funcție de conducere. Din fericire suspiciunile nu s-au confirmat, iar câștigul adevărat al companiei a fost că s-a dovedit eficiența canalelor de raportare internă a situațiilor de risc”, exemplifică interlocutorul BizLawyer.

Datorită modului de lucru pe care îl promovează în rândul clienților săi, CMS nu s-a confruntat în ultima perioadă cu descoperiri spectaculoase, iar acesta este un semn că politicile de prevenție și consultanță prealabilă sunt eficiente. „Pot să amintesc însă de o colaborare relativ recentă cu o echipă internațională de investigatori privați pentru unul din clienții noștri într-un caz de contrafacere, care a dus la descoperirea unei rețele de producție și distribuție a unor produse alimentare de origine incertă cu desfacere în mai mult de opt state europene”, completează avocatul.

Un audit de acest tip poate dura de la câteva zile la câteva luni. Durata este direct proporțională cu o serie de factori precum amploarea chestiunii cercetate, tipul de problemă identificată, tipul de investigație necesară pentru a putea ajunge la o concluzie etc. „Clienții noștri își desfășoară activitatea în mediul business de top, astfel că reacțiile observate până acum în momentul prezentării concluziilor noastre au fost întotdeauna profesioniste și în acord cu cerințele legale, aceștia având o abordare îndreptată spre remedierea situațiilor existente, chiar și prin sesizarea organelor de urmărire penală, acolo unde a fost cazul”, arată avocatul.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.Este esențial ca echipa de avocați să aibă o pregătire temeinică și experiență relevantă

Mihai Jiganie-Șerban consideră că este eficientă o abordare comprehensivă, în sensul reducerii oricăror riscuri, deziderat care poate fi atins doar prin identificarea corectă a cauzei. „Dacă este vorba de un caz singular, remedierea poate consta în corijarea conduitei anumitor angajați, însă pot apărea riscuri de răspândire endemică a unor practici incorecte dacă politicile interne de prevenție sunt incomplete, ori dacă mecanismele de detecție a fraudei sau de raportare sunt ineficiente. Soluția este actualizarea politicilor interne ale companiei și testarea periodică a eficienței acestora”, nuanțează specialistul.

Printre măsurile recomandate la finalul unei investigații interne se pot regăsi atât soluții de încetare a colaborării cu anumite persoane, cât și de sesizare a autorităților. „În general, dacă vorbim de persoane cu funcții de management și care dețin contracte de altă natură decât cele de muncă, soluțiile sunt de obicei rapide și de comun acord. Probleme apar în general la procedurile de concediere oferite de legislația muncii, care oferă o protecție complexă angajaților, însă colegii mei specializați în dreptul muncii au o experiență extraordinar de vastă și identifică cele mai eficiente soluții legale de încetare a colaborării cu astfel de persoane”, precizeză expertul CMS.

În astfel de dosare, este esențial ca echipa de avocați să dispună de o pregătire temeinică și de experiență relevantă în domeniu, fiind mai ușor pentru un avocat care s-a confruntat cu probleme similare să identifice potențialele probleme ale unei companii.

Totodată, este esențial ca echipa să dispună de timpul necesar alocării unui proiect de audit care, astfel cum am spus, poate să dureze chiar și câteva luni.  

„Mai mult, în contextul în care un astfel de audit poate avea implicații pluridisciplinare, este important ca echipa de avocați să poată apela și la cunoștințe din alte ramuri de drept decât cel penal, precum și la cunoștințe din alte domenii. CMS dispune de toate aceste atribute, având o echipă cu vastă experiență în domeniul dreptului penal (preventiv și represiv), precum și echipe de sprijin specializate în alte ramuri de drept care pot oferi consultanță de specialitate atunci când este necesar. Totodată, prin prisma profilului multinațional, CMS dispune de mijloacele necesare identificării unor specialiști în alte domenii care să faciliteze identificarea celei mai optime soluții legale pentru problema clientului”, concluzionează interlocutorul BizLawyer.

Legal 500: Mihai Jiganie-Șerban, Leading Individual în practica de White-collar crime

Mihai Jiganie-Șerban, Head of Criminal Defense Practice CMS Romania, este evidențiat în categoria Leading Individuals de ghidul juridic internațional Legal 500, în practica de White-collar crime.

CMS are o echipă experimentată și specializată, care are „cunoștințe extinse ale legislației aplicabile și poate înțelege cu ușurință schemele complexe specifice infracțiunilor White-collar”, notează Legal 500.

Ghidul juridic internațional spune că biroul CMS din București combină acoperirea sa internațională impresionantă cu capacități interne puternice pentru a oferi clienților un serviciu cuprinzător, acoperind probleme litigioase și de gestionare a riscurilor. Echipa a acordat recent sprijin în investigații referitoare la acte de corupție transfrontaliere și chestiuni legate de criminalitatea cibernetică, evaziunea fiscală, delapidarea și frauda, pentru clienți dintr-o gamă largă de industrii.

Potrivit Legal 500, șeful practicii Mihai Jiganie-Șerban este capabil să „evalueze toate cazurile din mai mult decât perspectiva dreptului penal şi să ia în considerare şi să coreleze cu atenţie toate celelalte considerente şi opinii ale experţilor”.


 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 345 / 1767
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Cei mai buni profesioniști în domeniul brevetelor, văzuți de ”IAM Patent 1000 - 2024” | ZRVP, NNDKP și Răzvan Dincă & Asociaţii au cea mai bună poziționare, iar Mușat & Asociații și Baciu Partners sunt în prim plan. Ce firme au cei mai mulți avocați listați și ce spun clienții despre aceștia
Departamentul de Dispute Resolution contribuie cu peste 80% la cifra de afaceri a firmei Șerban & Asociații și este de așteptat ca veniturile să crească anul acesta. Casa de avocați este în discuții pentru preluarea unor mandate de arbitraj internațional | Radu Șerban (Partener): ”Volumul de muncă a fost unul intens, atât pe latura de penal a departamentului, cât și pe cea de civil, iar gradul de sofisticare este unul foarte ridicat”
Cum lucrează echipele din practica de Dispute Resolution de la Băiculescu și Asociații, ce mandate gestionează și care sunt proiectele reprezentative în care asistă clienții | Vasile Băiculescu, Managing Partner: ”Anul trecut a fost unul crucial, societatea noastră prosperând în acest domeniu mai mult decât oricând, atât prin îmbogățirea substanțială a portofoliului de clienți, cât și prin rezultatele obținute în dosare. În 2024, asistăm la o clară continuare a evoluției”
CMS îl promovează pe Andrei Cristescu în poziția de Counsel în cadrul biroului din România. Horea Popescu (Managing Partner): Andrei reflectă perfect valorile CMS, mai ales prin munca sa în echipă și implicarea în mentoratul colegilor juniori
Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL a asistat Goodpack SRL, societate parte din portofoliul CEECAT Capital, în procesul de achiziție a Paccor Romania SRL
Wolf Theiss a asistat fondurile Cerberus Capital Management și Revetas Capital în legătură cu vânzarea complexului de birouri The Landmark din București. Partenerul Ileana Glodeanu a coordonat echipa multidisciplinară de avocați
Cine sunt și cum gândesc profesioniștii evidențiați de Legal 500 în GC Powerlist Romania | De vorbă cu Ștefania Andruhovici, Directorul Departamentul Juridic - Electrica SA: „Misiunea de a promova principii sănătoase se extinde dincolo de cadrul biroului, datoria noastră fiind aceea de a fi, prin tot ceea ce facem, un exemplu pentru cei din jur”
Cel mai amplu domeniu de master din România și din istoria învățământului juridic superior românesc, la Facultatea de Drept din Universitatea București. Anul acesta vor fi 14 programe, unele derulate în colaborare cu instituții de învățământ din străinătate | Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decanul Facultății: “Atunci când comunicarea în domeniile la care se referă specializarea se face, din cauza caracterului lor global, în limba engleză, organizăm și noi programele în limba engleză pentru administrarea corectă a terminologiei juridice specifice”
Filip & Company a asistat AROBS la cea mai mare operațiune de majorare de capital a unei companii de tehnologie listată la BVB. Olga Niță, partenerul care a coordonat echipa de proiect: ”Operațiunea nu doar că subliniază angajamentul față de creștere și inovație, dar contribuie semnificativ la dezvoltarea și consolidarea pieței noastre de capital”
RTPR alături de Global Records, compania independentă de top de muzică dance din CEE, la semnarea parteneriatul strategic cu Believe, una dintre cele mai importante companii de muzică digitală din lume
RMGC a pus deoparte 1,5 milioane de dolari pentru anularea deciziei în litigiul tranșat în favoarea României și pentru recuperarea costurilor generate de procedura de arbitraj | Cererea de anulare a fost depusă la secretarieatul ICSID. Compania vrea să lupte în instanță și pentru licența de exploatare de la Roșia Montană, anulată de ANRM luna trecută
Popescu & Asociații își extinde echipa de profesioniști și anunță cooptarea în structura de conducere a avocatului Bogdan ILEA, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, care va coordona practica de Regulatory, Government & Public Affairs | Octavian POPESCU, Managing Partner: ”Profesionalismul și dedicarea sa sunt aliniate perfect cu valorile noastre”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...