ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Cum comentează specialiștii în insolvență de la Mușat & Asociații modificarea legislației. Proiectele gestionate anul trecut au generat profit substanțial, iar avocații anticipează că o creștere semnificativă se va înregistra în continuare în materia insolvenței și preinsolvenței | Cristi Tudor, Partener: Ne așteptăm ca serviciile noastre de asistență și analiză pe perioada unui management de criză să fie la mare căutare

11 Mai 2021   |   Ștefania Enache

Dacă în 2020 s-a simțit impactul direct al pandemiei, în special, asupra unor jucători din HoReCa și transporturi, în 2021, specialiștii estimează că vor fi în dificultate, printr-un efect de domino, industrii conexe acestora precum: auto, producție componente auto, aviație, turism, agricultură, producție carne, lactate, panificație și creșterea animalelor.

Cristi Tudor, Partener Musat & Asociatii

 
 
Experții atrag atenția că, în 2021, niciunul dintre sectoarele economice nu este ferit de pericolul insolvenței. Efectele negative ale pandemiei încep să se simtă tot mai puternic, iar firmele vor avea nevoie de ajutor fie pentru o însănătoșire a afacerii, fie pentru închiderea business-ului în cele mai optime condiții.„Prelungirea pandemiei, creșterea inflației, scăderea consumului, accentuarea blocajului financiar și dinamica cursului valutar, creează, pentru restul anului 2021, premisele unui scenariu în care niciun domeniu nu pare a fi la adăpost cu consecința unei creșteri a insolvențelor și, în mod particular, posibile insolvențe surprinzătoare ale unor întreprinderi importante. Considerăm că abia din anul 2022 putem spera cu precauție la o creștere economică și o șansă de redresare pentru companiile aflate în dificultate”, punctează Cristi Tudor, Partener Mușat & Asociații.


Dacă în 2020 s-a simțit impactul direct al pandemiei, în special, asupra unor jucători din HoReCa și transporturi, în 2021, specialiștii estimează că vor fi în dificultate, printr-un efect de domino, industrii conexe acestora precum: auto, producție componente auto, aviație, turism, agricultură, producție carne, lactate, panificație și creșterea animalelor.

„Anul 2020 a înregistrat un număr mai mic de insolvențe comparativ cu anul 2019, cu toate că ne așteptam ca, în contextul efectelor provocate de pandemia de COVID-19, să existe o explozie a cererilor de deschidere a procedurii de insolvență. O posibilă cauză a scăderii numărului insolvențelor în anul 2020 poate fi prelungirea stării de alertă și efectele Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin facilitățile fiscale oferite de Guvern, dar și protestele instanțelor de judecată care au coincis cu starea de urgență și au îngreunat accesul la justiție”, menționează Cristi Tudor.

Schimbările legislative au un rol major

În condițiile în care toate datele indică o creștere a numărului procedurilor de insolvență, schimbările legislative pregătite de Guvern trebuie atent analizate pentru ca efectele pe care le vor produce să fie cele așteptate.

Avocatul Mușat & Asociații amintește faptul că transpunerea Directivei (UE) 2019/1023 privind restructurarea și insolvența (în continuare „Directiva”) în legislația națională urmărește să creeze un cadru legal cât mai clar, simplu și eficient pentru a încuraja companiile și creditorii să apeleze cu încredere la procedurile de restructurare încă de la primele semne de dificultate, contribuind astfel la creșterea șanselor de redresare a afacerilor românești.

„Proiectul de modificare a cadrului legal în vigoare în prezent (i.e., Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență) aduce o serie de propuneri importante și interesante, dar și criticate de către specialiști în domeniul insolvenței și care ar putea fi remediate în procedura de dezbatere publică sau în paşii următori, până la adoptarea legii de transpunere, pentru a asigura o protecţie mai bună a tuturor părţilor implicate şi o claritate în reglementare”, precizează Cristi Tudor.

În opinia sa, printre elementele criticate care pot fi îmbunătățite, se numără conceptul nedefinit de creanțe afectate, propunerea ca practicianul în restructurare să fie distinct de practicianul în insolvență, durata maximă a suspendărilor executărilor silite dispuse de judecătorul-sindic care poate avea efecte negative asupra creanțelor creditorilor, acordarea unei șanse reale de restructurare și IMM-urilor nu doar întreprinderilor mari, flexibilitatea în tratamentul creanţelor în litigiu, riscul transformării procedurii de restructurare având în centru acordul de restructurare într-o procedură judiciară, în ce măsură creditorii neafectați pot fi impactați în mod indirect, dacă pragul de 30% din totalul creanțelor afectate pentru votarea planului de restructurare este eficient etc.

„Prin acest proiect de lege se oferă debitorului o flexibilitate în alegerea procedurii de redresare, însă ea trebuie în mod corect aleasă și adecvată situației specifice în care acesta se află. De la bun început debitorii care intenționează să apeleze la aceste proceduri trebuie să știe și să înțeleagă că reușita redresării constă în utilizarea procedurilor cu bună-credință, aceștia fiind nevoiți să convingă creditorii prin transparență și credibilitate. Din perspectiva creditorilor, aceștia trebuie să fie atenți la avantajele și dezavantajele oferite de fiecare dintre cele două proceduri de restructurare, cu focus principal pe creșterea șanselor de recuperare a creanțelor. Cu titlu de exemplu, în cadrul procedurii de restructurare pe bază de acord, creditorii pot să demareze procedurile de executare silită sau să iniţieze procedura insolvenţei și nu există o perioadă de negocieri, acordul putând suferi modificări succesive cu mai multe runde de vot, fără a exista presiunea timpului. În final, trebuie să înțelegem că va fi nevoie de implicarea activă și de asigurarea unei protecții și pentru creditori astfel încât să se ajungă la rezultatul dorit de întregul mediu de afaceri, respectiv crearea unor instrumente utile pentru redresare, cu costuri reduse, capabile a fi accesate la un moment timpuriu în apariţia dificultăţilor financiare, în afara stigmatului insolvenţei”, explică avocatul.
Elemente de noutate


Unul dintre elementele de noutate care intervin prin schimbările legislative îl constituie procedura acordului de restructurare, care va înlocui procedura mandatului ad-hoc, o procedură despre care avocatul susține că este „ desuetă” și că nu și-a găsit utilitatea în practică.

„În cadrul unei astfel de proceduri, debitorul aflat în dificultate are posibilitatea, în scopul prevenirii insolvenţei, să propună un acord de restructurare, sens în care contractează serviciile unui practician în insolvenţă care să-l asiste în acest demers.O astfel de procedură poate fi iniţiată doar la cererea debitorului, creditorii neavând acest drept şi, totodată, poate fi realizată doar cu o parte a masei credale, conform propunerii debitorului, sens în care acesta trebuie să precizeze, prin depunerea a două liste distincte, care sunt creanţele propuse să fie incluse în acordul de restructurare, respectiv care sunt acelea care nu vor fi incluse în acest acord şi, prin urmare, nu vor suferi modificări”, argumentează specialistul.

Avocatul menționează că nu există o cerere introductivă care trebuie soluționată de instanță. Procedura începe out-of-court, se negociază acordul de restructurare și, doar ulterior obținerii voturilor prevăzute de lege se va depune la judecătorul sindic o cerere de confirmare a acordului de restructurare.

„Nu se prevede o perioadă maximă, aceasta urmând a fi propusă prin acord și negociată cu creditorii, dar trei ani este obligatorie supravegherea de către administratorul restructurării. În măsura în care acordul de restructurare se va realiza cu succes, aspect constatat doar de către instanța de judecată, ștergerea datoriile vizate de acord rămâne definitivă.Reglementarea acestei proceduri reprezintă tocmai răspunsul nevoii exprimate în consultările cu mediul de afaceri de a avea un mecanism de negociere cu un grad sporit de confidențialitate și cât mai suplu. Astfel, această procedură a fost concepută în așa manieră încât să permită debitorului ca, împreună cu practicianul în insolvență, să întocmească și să negocieze un acord de restructurare, iar când toate condițiile pentru confirmarea sau impunerea unui astfel de acord sunt îndeplinite, să solicite confirmarea acestuia de către instanță”, mai spune Partenerul Mușat & Asociații.

De asemenea, dificultatea debitorului se verifică și atestă în prima etapă de către practicianul în insolvență contractat de debitor și doar ulterior, la momentul confirmării acordului de restructurare, de către instanță. Astfel, rolul practicianului în insolvență va fi unul deosebit de important în oferirea ab initio debitorului aflat în dificultate a soluțiilor viabile pentru redresarea business-ului.

„Practic, s-a urmărit reglementarea unei proceduri flexibile, puțin costisitoare, simplificate, de prevenire a insolvenței, în baza căreia și micile afaceri să beneficieze de soluții simple si accesibile de redresare, fiind protejate astfel de stigmatul eșecului, în contextul în care procedura se dorește a fi una confidențială și parțial extrajudiciară. În acest context, un subiect sensibil îl reprezintă analiza contestațiilor/căilor de atac care pot fi promovate în această procedură cu riscul de a se transforma într-o procedură judiciară cu efectul nedorit de a se menține în continuarea o reticență în uzitarea acesteia”, arată experul.

Modificările de impact în procedura concordatului preventiv

În ceea ce privește procedura concordatului preventiv, modificările de impact  propuse prin proiectul de lege sunt numeroase. Astfel și creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii (însă doar cu acordul prealabil al debitorului, conform Directivei). Noua legislație stabilește că dificultatea debitorului se verifică la momentul deschiderii procedurii de către instanța de judecată.

O altă modificare cu impact vizează durata maximă de până la opt luni a suspendărilor executărilor silite ce poate fi dispusă de judecătorul sindic de urgență, în camera de consiliu şi fără citarea părților (după expirarea suspendării de drept de patru luni de la deschiderea procedurii de concordat.

De asemenea, perioada de negociere a planului de 60 de zile poate fi prelungită cu aprobarea judecătorului-sindic cu până la 30 de zile; iar curgerea accesoriilor se suspendă pe perioada de negociere până la omologarea planului de restructurare, iar după omologare, tratamentul este cel prevăzut în planul de restructurare. Un element de noutate este legat și de faptul că odată constatată nerealizarea planului, aceste accesorii renasc odată cu datoriile.

Se mai are în vedere că, de la deschiderea procedurii, este interzisă încetarea contractelor esențiale încheiate cu debitorul sau refuzul executării pe motiv că nu au fost achitate sumele restante de debitor. Extinderea ar putea fi făcută și la contractele care nu sunt esențiale, cu determinarea unor criterii  în acest sens.

Noul cadru legal mai stabilește că: data deschiderii este data de referință pentru creanțe; prescripția extinctivă se suspendă de la deschiderea procedurii, pe perioada negocierilor, și pe cea a restructurării, dacă planul a fost omologat; acordarea unui privilegiu legal finanțărilor intermediare si noi; pentru creditorii care nu au fost cuprinși de la început în plan există obligativitatea trecerii printr-o procedură de aderare – procedură prealabilă; modificarea procentului de vot necesar pentru aprobarea planului de restructurare, de la 75% din valoarea masei credale la 50%+1 în fiecare categorie de creanțe afectate sau, chiar la un procent mai redus, dar nu mai puțin de 30% din valoarea totală a creanțelor afectate; durata perioadei maxime de executare a concordatului este modificată la cinci ani.

„Suplimentar, se mai prevăd o serie de măsuri destinate să simplifice procedura și să conducă la restructurarea reală a afacerii cum ar fi împiedicarea creditorilor disidenți să blocheze procedura, digitalizarea procedurilor care poate reduce durata și costurile procedurii prin comunicări on-line, adunări on-line ale creditorilor, trasarea unei categorii separate pentru creditorii esențiali, cei care concură la continuitatea business-ului debitorului etc.”, amintește avocatul.


Modificările sunt absolut necesare

Specialiștii în insolvență susțin la unison că toate aceste schimbări care se pregătesc îm legislație sunt absolut necesare.

Cu toate că, în România, încă din anul 2014, s-a dorit încurajarea inițierii procedurilor de prevenire a insolvenței în vederea acordării unei șanse debitorilor de redresare eficientă și efectivă a afacerii, urmărind limitarea riscurilor intrării lor în incapacitate de plată, procedurile de prevenire a insolvenţei au fost foarte puțin accesate întrucât nu exista o reglementare clară, simplă și concisă în acest sens, care să prezinte încredere pentru participanți.

„Pe fondul crizei epidemiologice la nivel mondial, societățile din România și-au exprimat intenția și disponibilitatea de a negocia cu creditorii, fiind interesate să acceseze mecanisme de prevenție, în special pentru eșalonarea datoriilor înregistrate. În acest context, apreciem că modificarea legislației naționale prin introducerea de măsuri menite să susțină restructurarea debitorilor aflați în dificultate pentru a preveni intrarea în insolvență este absolut necesară. Așa cum menționam anterior, proiectul de lege va trebui ajustat astfel încât să existe o delimitare clară între cele două tipuri de restructurări preinsolvență propuse, pentru ca debitorii să aleagă în cunoștință de cauză tipul de procedură adecvat pentru afacerea lor raportat la starea de dificultate în care se află, în vederea evitării ajungerii în insolvență după parcurgerea prealabilă a tuturor procedurilor de restructurare. Îmbunătățirile amintite la prima întrebare și care sunt necesar a fi aduse proiectului de lege, trebuie să conducă la utilitatea efectivă a existenţei unor instrumente de prevenţie multiple - judiciare sau extra-judiciare cu intervenţie minimă judiciară - la îndemână debitorilor în dificultate şi la delimitarea mai clară a condiţiilor în care una sau alta dintre procedurile de prevenţie oferite de lege s-ar putea aplica. Acestea vor trebui reglementate clar astfel încât să permită părţilor implicate o bună înţelegere a drepturilor şi obligaţiilor lor în cadrul fiecărei soluţii de restructurare accesate”, subliniază Cristi Tudor.
 

Creștere a mandatelor de insolvență


Așa cum era de așteptat, începutul acestui an a adus o creștere a mandatelor de insolvență. Dosarele primite de echipa Mușat & Asociații vizează diverse acțiuni specifice insolvenței precum contestații împotriva rapoartelor și măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar, atragerea răspunderii persoanelor responsabile de cauzarea stării de insolvență a debitorului, cereri de deschidere a procedurii insolvenței/falimentului inclusiv împotriva unor importante societăți de asigurare din România.

Avocații anticipează că o creștere semnificativă se va înregistra în continuare în materia insolvenței și preinsolvenței, în special în contextul transpunerii noilor cadre de restructurare prevăzute de Directiva UE 2019/1023, echipa Mușat & Asociații având experiența necesară pentru oferirea unor soluții practice de restructurare a business-ului, adecvate pentru starea de dificultate în care se află companiile care apelează la serviciile firmei.

În această perioadă, experții în insolvență se confruntă în special cu reticența societăților de a-și declara starea de insolvență de teama eșecului, a temerilor de a iniția o nouă afacere, astfel încât, în mod evident, tendința este aceea de scădere a ratei de recuperare a creanțelor și de creștere a costurilor implicate de recuperare.

„Această tendință este de natură să complice lucrurile, iar în momentul în care companiile ajung să apeleze la noi, profesioniștii, am observat o reținere în a se angrena în strategii de restructurare menite să îi readucă la un nivel profitabil. În acest context, sperăm și ne dorim ca modificarea legislației naționale prin optimizarea reglementării actuale și oferirea de soluții simple, puțin costisitoare, susceptibile să sprijine restructurarea debitorilor aflați în dificultate financiară pentru a preveni insolvența și pentru a le asigura un cadru viabil de redresare, să contribuie la creșterea apetitului mediului de afaceri pentru aceste cadre de restructurare preventivă, în vederea unei restructurări timpurii, în special pentru IMM-uri”, precizează Cristi Tudor.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică
 
Servicii complexe

Mușat & Asociații
oferă servicii integrate de insolvență prin intermediul societății de insolvență Mușat & Asociații – RestructuringInsolvency S.P.R.L. și societății de avocatură Mușat & Asociații S.p.a.r.l.

În prezent, echipa include avocați, practicieni în insolvență, economiști și consultanți fiscali, fiind coordonată de Mihai Popa, avocat și practician în insolvență, Deputy Managing Partner și Cristi Tudor, economist și practician în insolvență, Partener. Echipa poate răspunde imediat oricărei solicitări indiferent de dimensiune și/sau complexitate.

„Ne bucurăm că dispunem de o echipă foarte bine pregătită cu experiență profesională solidă deținută în domeniile dreptului societar, financiar, fiscal, imobiliar ș.a., care ne permite să răspundem prompt oricăror provocări în gestionarea unor proceduri complexe de prevenire a insolvenței și de insolvență”, declară Partenerul Mușat & Asociații.

Cu toate că, în contextul epidemiologic, anul 2020 a fost unul al provocărilor atât din punct de vedere managerial, cât și din punct de vedere al strategiei de business, firma Mușat & Asociații a reușit să răspundă cerințelor fluctuante ale pieței investind în dezvoltarea departamentului de insolvență, dar și în direcția procedurilor de prevenire a insolvenței.

„În perioada stării de urgență și, ulterior, de alertă, am primit multe solicitări din partea clienților care au dorit să acceseze facilitățile oferite de legislația în materie fiscală sau care au avut nevoie de asistență în materia contractelor, multe companii întâmpinând dificultăți în executarea obligațiilor asumate contractual și fiind confruntate cu invocarea cazurilor de forță majoră. Firma noastră a reușit să răspundă cu succes cerințelor pieței, să identifice modalități viabile de redresare, serviciile noastre de asistență și analiză pe perioada unui management de criză fiind foarte căutate ”, detaliază Cristi Tudor.

De altfel, echipa Mușat & Asociații gestionează cu succes proceduri complexe și de durată privind restructurarea, insolvența sau lichidarea, iar expertiza avocaților și specialiștilor în domenii multidisciplinare, precum dreptul comercial, muncii, fiscal, bancar, real estate, penal s.a. este corelată cu normele speciale ale insolvenței, ceea ce permite Mușat & Asociații să ofere cu ușurință soluții rapide și adaptate fiecărui caz în parte.

Proiectele în domeniul insolvenței gestionate de Mușat & Asociații acoperă reorganizarea judiciară și voluntară, procedurile premergătoare insolvenței, falimentul și lichidarea, recuperarea de active și negocierile cu debitorii și creditorii.

În derularea proiectelor de reorganizare și restructurare, avocații și practicienii în insolvență din cadrul Mușat & Asociații identifică factorii de risc și soluțiile practice pentru afacerile viabile aflate în dificultate, planifică și implementează modele financiare, supraveghează atent activitatea debitorului în vederea depășirii stării de dificultate, negociază finanțările noi în insolvență în vederea susținerii reorganizării, negociază cu creditorii și asistă debitorii în cadrul unor transferuri de afacere.

În procedurile de faliment și lichidare, activitățile desfășurate de specialiștii firmei de avocatură se concentrează pe eficientizarea valorificării activelor și recuperarea creanțelor în vederea maximizării distribuirii de fonduri către creditori.

„Membrii echipei Mușat & Asociații elaborează strategii integrate, atât în faza de preinsolvență, cât și, ulterior, pe parcursul procedurii de reorganizare sau, după caz, lichidare a societăților comerciale, atât în beneficiul creditorilor, cât și al debitorilor, pentru obținerea celor mai bune rezultate”, susține Cristi Tudor.

Mai mult, vasta rețea de contacte de care se bucură Mușat & Asociații permite o abordare multi-jurisicțională a proiectelor de insolvență. Rețeaua de contacte cuprinde atât firme prestigioase de avocatură din întreagă lume, cât și instituții financiare importante și corporații internaționale care derulează activități comerciale în România, investitori multinaționali și naționali, ceea ce le permite avocaților să identifice oportunități de investiții generate în sectoarele de restructurare și insolvență.

Mușat și Asociații este implicată în relații profesionale curente cu case de avocatură prestigioase din SUA și Europa, cu care are o colaborare curentă excelență, cum ar fi: Baker & Mckenzie, Hogan Lovells, Norton Rose Fulbright, Clearly Gottlieb Steen & Hamilton, Weil Gotshal & Manges, Latham & Watkins, Clyde & Co, Snr Denton, Jones Day, Herbert Smith Freehills, Simmons & Simmons, Cravath, Swaine & Moore,  Shearman & Sterling.

În funcție de interesul clienților, firma de avocatură apelează la parteneri externi, în prezent, Mușat și Asociații colaborând, spre exemplu, cu o firma de avocatură din Cipru, Tassos Papadopoulus & Associates LLC în vederea desfășurării pe teritoriul României a unei proceduri execuționale complexe declanșate în baza unui ordin emis de autoritățile judecătorești din Larnaca în favoarea unei companii de tip holding din Cipru care, printre altele, deține și participații la mai multe societăți din România.

„Încasările înregistrate din proiectele derulate în domeniul reorganizării şi restructurării sau, după caz, falimentului şi lichidării au cunoscut un trend ascendent comparativ cu anii precedenți, aspect care, în aprecierea noastră, confirmă calitatea serviciilor prestate de specialiștii din cadrul Muşat & Asociaţii – RestructuringInsolvency. În cursul anului 2020 departamentul de insolvență al Mușat & Asociații a generat profit substanțial din proiectele de restructurare, reorganizare sau, după caz, lichidare pe care le-a gestionat”, subliniază Cristi Tudor.

Soluțiile sunt adaptate nevoilor clienților

Expertiza Mușat & Asociații permite asigurarea de servicii integrate și adaptate nevoilor clienților, menite să acopere cele mai diverse sectoare de activitate, inclusiv industria energetică, industria de petrol și gaze, transport sau construcții industriale, bănci și companii de leasing, asigurări și alte instituții financiare, industria farmaceutică ori sectorul imobiliar.

„Experiența noastră îndelungată și cunoașterea solidă a pieței locale ne permit să oferim asistență clienților, indiferent de partea pe care o asistăm sau de gradul de implicare în cadrul unei procedurii de restructurare sau insolvență. Astfel, clienții apelează la serviciile avocaților Mușat & Asociații în calitate de creditori sau asociați/acționari, atât în cadrul procedurilor judiciare cât și în cadrul celor extrajudiciare, pentru a beneficia de un nivel cât mai ridicat al recuperării creanțelor. Suntem, așadar, solicitați să reprezentăm interesele clienților noștri atât în faza premergătoare insolvenței, pe durata negocierilor cu debitorii sau creditorii, în scopul de a identifica riscurile potențiale pe care le-ar implică deschiderea unei proceduri de insolvență, demersurile ce trebuie implementate în scopul protejării drepturilor și investițiilor clienților, cât și ulterior, în etapa restructurării financiare și operaționale, ori în  etapa în care societatea se află deja în procedura insolvenței sau falimentului, iar clienții solicita asistență în cadrul procedurii în funcție de calitatea acestora”, nuanțează Partenerul Mușat & Asociații.

Avocații Muşat & Asociaţii au acordat asistenţă, de-a lungul anilor, unui portofoliu extins de clienţi internaţionali, societăți de recuperare creanțe, dar și companiilor românești, băncilor comerciale și instituţiilor de stat. Dintre aceștia menționăm Asset Portfolio Servicing Romania, Sermedic, Biotest AG, First Bank S.A, Damen Shipyards Group, Termoelectrica, Abbott GmbH, Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o., Sp. K.,Autoritatea de Supraveghere Financiară, A1 Carpi Finance, Dubai Aerospace Enterprise, Kaufland România, Grup 4 Instalații SA, RADET, Auto Car Grup, Gordian Holdings, PVS International, BLG AurumLTD, ECE Projektmanagement International GmbH etc.

Proiecte relevante pentru practică

În munca de zi cu zi, experții firmei de avocatură se confruntă cu cele mai diverse proceduri de restructurare/insolvență și litigii asociate procedurii insolvenței.

Unul dintre cele mai interesante proiecte inițiate în cursul anului trecut a implicat acordarea de servicii de consultanță și asistență juridică într-un caz mediatizat și de anvergură ce are la bază mecanisme juridice complexe, din domenii multidisciplinare, precum și probatorii vaste care tind la dovedirea incidenței unui cumul de factori care au contribuit la cauzarea stării de insolvenței a administratorului celui mai mare sistem de termoficare din România.

În ceea ce îi privește pe avocații Mușat & Asociații angajați în îndeplinirea mandatelor acordate de clienți, de regulă echipa este formată dintr-un avocat Managing Associate și unul/doi avocati Associates, în funcție de complexitatea dosarului, aceștia find coordonați de Mihai Popa, Deputy Managing Partner în cadrul societății de avocatură Mușat & Asociații.

„Societatea noastră beneficiază de una dintre cele mai vaste practici în domeniu, ceea ce ne permite gestionarea unor proiecte complexe în domeniul restructurării, reorganizării sau, după caz, lichidării societăților comerciale și nu numai. Spre exemplu, un proiect care se bucură de specificitate pe piață de profil din România și în cadrul căruia am implementat, în beneficiul clienților, ample mecanisme juridice menite să prefigureze un nivel ridicat al recuperării creanțelor, include acordarea de consultanță, asistență și reprezentare unui grup de unități reparatoare (service-uri) în legătură cu cererea de deschidere a procedurii de faliment împotriva unora dintre cele mai mari societăți de asigurare/reasigurare din România, în vederea recuperării unei creanțe importante. Problematica specifică acestei proceduri judiciare este reprezentată de crearea unei practici jurisprudențiale unitare referitoare la legitimitatea procesuală activă pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii falimentului cu privire la o societate de asigurare/reasigurare, precum și a demonstrării nerespectării indicatorilor de solvabilitate specifici în contextul limitării cazurilor în care intervine starea de insolvență în condițiile actuale ale reglementării Legii nr. 85/2014”, arată Cristi Tudor.


 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 887 / 1647
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
După un an bun, în care a fost solicitată să acorde consultanță în câteva dintre cele mai spectaculoase proiecte de pe piața locală, Bulboacă & Asociații vede un 2024 cu oportunități semnificative în mai multe domenii | ”Vom avea privilegiul să acționăm într-unul dintre cei mai interesanți ani din istoria recentă a țării, dar cu România în cea mai bună formă economică a sa. Provocări vor fi, important este să prindem vârful și acestui val”, spun avocații
Stănescu Vasile & Asociaţii și Strelia CVBA apără România în procesul intentat de Pfizer la Bruxelles, cu pretenții de peste o jumătate de miliard de euro plus dobânzi. Cine sunt apărătorii României și ce îi recomandă
Banking & Finance | Avocații NNDKP au asistat anul trecut finanțări locale de aproape un miliard de euro și s-au implicat în proiecte transfrontaliere de peste trei miliarde de euro. Echipa a continuat să lucreze pentru finanțatorii unor grupuri importante din industrie sau sectorul agricol, dar a stat alături și de clienții finanțați, companii fanion în domeniile în care operează. Valentin Voinescu (Partener): Mediul de business din România a demonstrat reziliență și numărul de proiecte nu s-a redus, ba chiar am asistat la o accelerare la sfârșitul anului trecut
Chambers Global 2024 | RTPR, singura firmă de avocați listată pe prima poziție în ambele arii de practică analizate: Corporate ̸ M&A și Banking & Finance. Filip & Company și Schoenherr sunt în prima bandă în Corporate ̸ M&A. Firmele care au cei mai mulți avocați evidențiați sunt RTPR (8), Filip & Company (6), CMS (5) și Clifford Chance Badea (5)
Ce firme au ales studenții aflați în fruntea listelor de absolvenți ai Facultății de Drept și cum au fost primii pași în profesie | Azi, despre avocatura văzută „din interior”, alături de Monica Alexandra Popa, una dintre premiantele anului 2021: “Mi-am dorit să lucrez într-o echipă în care să simt că mi se oferă oportunități de creștere și sunt încurajată să cresc și să absorb cât mai multă informație, atât în primii ani de avocatură, cât și ulterior. Firma de avocatură cu care am simțit și simt că sunt compatibilă este Filip & Company”
Bohâlțeanu & Asociații, implicată într-o nouă tranzacție importantă din domeniul industriei aviatice | Firma de avocați a asistat grupul Christian Tour în procedura de preluare de la Aegean Airlines SA a 51% în cadrul companiei aeriene românești Anima Wings Aviation SA. Ionuț Bohâlțeanu (Managing Partner) și Daniela Milculescu (Partner), în prim plan
LegiTeam: Experienced Lawyer Employment | Reff & Associates
Lista scurtă a finaliștilor “Chambers Europe Awards - 2024” | Cinci firme din România luptă pentru trofeu: CMS, NNDKP și Schoenherr, prezențe constante la gala premiilor, RTPR intră în competiție propulsată de activitatea intensă din ultimul an, iar Filip & Company este nominalizată pentru a treia oară consecutiv
DLA Piper | The Opportunity: Lawyer, Employment
Ioana Gelepu The Office Litigation & Enforcement obține la ICCJ o soluție definitivă în favoarea unui cunoscut operator de restaurante, într-o dispută judiciară cu un probatoriu voluminos, care a durat peste 4 ani. Proiect coordonat de Ioana Gelepu (Managing Partner)
Stratulat Albulescu a asistat liderul global in eye tracking, Tobii AB, cu privire la achizitiadiviziilor AutoSense si Imaging de la Xperi Inc.
Schoenherr lansează Ella, o serie de evenimente cu, despre și pentru povești feminine de succes. Prima ediție, găzduită de partenera Georgiana Bădescu
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...