ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

S-a rupt oare vraja fiscală în Orientul Mijlociu? Despre impactul introducerii impozitului pe profit în Emiratele Arabe Unite asupra afacerilor derulate acolo de antreprenorii români, într-o analiză realizată de Casiana Dușa, avocat senior și specialist în business islamic. O perspectivă realistă și informații relevante legate de avantajele fiscale încă valabile ale relocării unui business la Dubai

31 Iulie 2023   |   Casiana Dușa, avocat senior certificat în drept islamic

Dacă privim în oglindă regimul fiscal aplicabil în România vs. EAU la o societate fără angajați, vom ajunge la următoarea concluzie: în timp ce societatea din România va plăti impozit pe profit în valoare de 16%, respectiv impozit pe dividende în valoare de 8%, societatea din EAU va datora la stat impozit pe profit de 0% (dacă venitul net este sub plafonul impozabil de aprox. 90.000 Euro) / 9% (dacă venitul net depășește plafonul menționat), respectiv impozit pe dividende de 0%.

 
 
Prin Decretul federal nr. 47 din 9 decembrie 2022, promulgat de Președintele Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa Regală Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, s-a stabilit că entitățile juridice de pe teritoriul țării vor datora impozit de 9% pe profitul care depășește nivelul de 375.000 AED (echivalent aprox. 93,000 Euro) pentru anul financiar care a început la sau după 1 iunie 2023.

”Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit are relevanță în primul rând pentru românii care fac investiții imobiliare în Dubai.Potrivit Articolul 6 punctul 1, veniturile realizate de persoanele rezidente în România din exploatarea directă, închirierea sau folosirea în orice altă formă a proprietăţilor imobiliare situate în Dubai sunt impozabile în EAU, ceea ce înseamnă că se va aplica legea locului imobilului. În contextul noutăților legislative discutate, Ministerul de Finanțe din EAU a clarificat că veniturile obținute de către entități juridice din exploatarea proprietăților vor fi supuse impozitului pe profit, dar persoanele fizice străine ori rezidenții EAU vor fi de principiu scutite, cu condiția ca activitatea să nu fie calificată comercială”, a explicat Casiana Dușa, avocat cu practică în Dubai și specializare în „Islamic Law”, care a înființat Romanian Arab Investments House pentru a sprijini comunitatea de business musulmană cu interese în România și antreprenorii români care doresc să se extindă în Orient.


În ce privește dividendele, conform Articolului 10 din Acord, regula este că dacă acestea sunt plătite de o societate rezidentă în România către un rezident din EAU (de ex, un asociat al societății din România, care este persoană juridică în EAU), sunt impozabile în EAU (unde impozitul este 0%). ”Totuși, aceste dividende sunt de asemenea impozabile în statul contractant în care este rezidentă societatea plătitoare de dividende (România), dar dacă beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant (EAU), impozitul astfel stabilit nu va depăși 3% din suma brută a dividendelor”, arată Casiana Dușa în articolul publicat azi in secțiunea Islamic Law din BizLawyer.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Prin Decretul federal nr. 47 din 9 decembrie 2022, promulgat de Președintele Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa Regală Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, s-a stabilit că entitățile juridice de pe teritoriul țării vor datora impozit de 9% pe profitul care depășește nivelul de 375.000 AED (echivalent aprox. 93,000 Euro) pentru anul financiar care a început la sau după 1 iunie 2023.  

Conform poziției oficiale a Ministerului Finanțelor din EAU, acest demers are ca scop susținerea obiectivelor strategice la nivel național, precum și accelerarea dezvoltării și transformării. De asemenea, se consideră că certitudinea unui regim competitiv de impozitare a afacerilor, care aderă la standardele internaționale, alături de tratatele de dublă impunere încheiate între EAU și aproximativ 139 de state de pe glob, vor consolida poziția țării ca jurisdicție de top pentru derularea afacerilor și investiții.  

Ce prevede Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai la 4 mai 2015, ratificat prin Legea nr. 26 din 17.03.2016

Acordul pentru evitarea dublei impuneri are relevanță în primul rând pentru românii care fac investiții imobiliare în Dubai, întrucât potrivit Articolul 6 punctul 1, veniturile realizate de persoanele rezidente în România din exploatarea directă, închirierea sau folosirea în orice altă formă a proprietăţilor imobiliare situate în Dubai sunt impozabile în EAU, ceea ce înseamnă că se va aplica legea locului imobilului. În contextul noutăților legislative discutate, Ministerul de Finanțe din EAU a clarificat că veniturile obținute de către entități juridice din exploatarea proprietăților vor fi supuse impozitului pe profit, dar persoanele fizice străine ori rezidenții EAU vor fi de principiu scutite, cu condiția ca activitatea să nu fie calificată comercială.

În ce privește veniturile provenite din activitatea de afaceri, conform Articolului 7 din Acord, profiturile unei întreprinderi din EAU sunt impozabile numai în EAU, în afară de cazul când întreprinderea exercită activitate de afaceri în România, printr-un sediu permanent situat în acest stat. În această situație, profiturile întreprinderii pot fi impuse în România, dar numai acea parte din ele care este atribuibilă acelui sediu permanent, mai precis profiturile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o întreprindere distinctă şi separată, exercitând activităţi identice sau similare, în condiţii identice sau similare, şi tratând cu toată independenţa cu întreprinderea al cărei sediu permanent este.

În ce privește dividendele, conform Articolului 10 din Acord, regula este că dacă acestea sunt plătite de o societate rezidentă în România către un rezident din EAU (de ex, un asociat al societății din România, care este persoană juridică în EAU), sunt impozabile în EAU (unde impozitul este 0%). Totuși, aceste dividende sunt de asemenea impozabile în statul contractant în care este rezidentă societatea plătitoare de dividende (România), dar dacă beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant (EAU), impozitul astfel stabilit nu va depăși 3% din suma brută a dividendelor.

-----------------------------------------------------------

                                                    Citește și
→   Relocarea unui business în Dubai, proiect explicat de Casiana Dușa, avocat senior specializat în consultanţă de business în România și Orientul Mijlociu, certificată în drept islamic, și Olga Petz, managerul companiei Casa Concrete, care a pus Emiratele Arabe Unite pe harta expansiunii. Cum arată planul de intrare pe o piață nouă, care sunt elementele cheie și cum te poate ajuta consultantul bine ales


→   Cum poate fi accesată o investiție islamică ‘Halal’ în România și ce criterii trebuie îndeplinite de un proiect local pentru a fi ‘Shariah compliant’. Despre ‘Mudarabah’ și ‘Musharakah’, ca mecanisme de investiții și proiecte concrete în care a fost implicată, într-o discuție cu Casiana Dușa, avocat senior specializat în consultanţă de business în România și Orientul Mijlociu


→   Cum poți achiziționa o proprietate în Dubai și ce trebuie să știi despre piață, randamente, riscuri și aspecte juridice specifice regiunii. Recomandările Casianei Dușa, avocat senior certificat în drept islamic, specializat în consultanţă de business în România și Orientul Mijlociu, referitoare la capitalizarea investiției, tranzacții, taxe și siguranța proiectelor


-----------------------------------------------------------

Ce entități sunt afectate de introducerea impozitului pe profit

Articolul 11 din Decretul federal nr. 47 din 9 decembrie 2022 stabilește că sunt supuse impozitării atât categoria persoanelor rezidente care include entități înființate în EAU, respectiv controlate/administrate efectiv în EAU, precum și persoanele fizice care desfășoară o activitate economică în teritoriu, cât și categoria persoanelor nerezidente care include entitățile ce au un sediu permanent în EAU conform Articolul 14 din Decretul federal, entitățile care obțin venit din sursă de stat conform Articolul 13 din Decretul federal (de exemplu, venit care provine de la un rezident ori care se acumulează / derivă din activități desfășurate, active localizate, capital investit, drepturi utilizate sau servicii prestate sau de care se beneficiază în EAU), precum și persoanele care au o anumită legătură cu statul.

Totuși, Articolul 22 din Decretul federal prevede și anumite scutiri de la impozitare, printre care se numără dividendele și câștigurile din capital. Mai departe, Articolul 45 din Decretul federal stabilește într-un mod ușor confuz un impozit de 0% prin reținere la sursă, pentru anumite tipuri de venturi plătite către nerezidenți (de exemplu, venit încasat de o companie străină, neatribuibil unui sediu permanent al respectivei companii în EAU).

De asemenea, Ministerul de Finanțe a decis ca anumite venituri ale companiilor înființate în zone libere să fie scutite de impozitare, mai precis veniturile generate din așa numitele activități “calificate”, printre care fabricarea și prelucrarea de bunuri/materiale, deținerea de acțiuni și titluri de valoare; proprietatea, managementul și exploatarea navelor; servicii de reasigurare; servicii de gestionare a fondurilor care fac obiectul supravegherii de reglementare a autorității competente din Emiratele Arabe Unite și servicii de gestionare a averii și a investițiilor care fac obiectul supravegherii de reglementare a autorității competente din Emiratele Arabe Unite. În general, se recomandă companiilor să contacteze autoritatea zonei libere pentru a confirma dacă acea zonă liberă este eligibilă pentru nivelul de 0%.
“Antreprenorii români pot salva până la 15% din profit printr-o entitate înființată în EAU care pe lângă optimizarea fiscală, le oferă avantajul major al deschiderii uneia dintre cele mai puternice piețe internaționale. De-a lungul timpului, am constatat că din ce în ce mai multe companii și-au înființat structuri tip holding în EAU, urmărind aceste două elemente cheie.”

Casiana Dușa, avocat senior specializat în consultanţă de business în România și Orientul MijlociuRomanian Arab Investments House poate recomanda cea mai bună opțiune pentru un client doar după analizarea temeinică a afacerii sale și înțelegerea efectivă a scopurilor financiare stabilite, deoarece strategia de optimizare fiscală variază în mod considerabil în funcție de domeniul de activitate, numărul de angajați, conduita comercială locală și internațională, costurile logistice necesare, planurile de reinvestiție, precum și tipul asociaților. De asemenea, este important de menționat că facilitățile fiscale din EAU nu sunt dedicate exclusiv marilor firme, ci acestea pot fi exploatate cu succes inclusiv de antreprenorii aflați la început de drum, cu cifră de afaceri modestă. Pentru o mai mare claritate, consider util a efectua o analiză de principiu a ipotezelor posibile în care clienții s-ar putea regăsi.

De exemplu, dacă privim în oglindă regimul fiscal aplicabil în România vs. EAU la o societate fără angajați, vom ajunge la următoarea concluzie: în timp ce societatea din România va plăti impozit pe profit în valoare de 16%, respectiv impozit pe dividende în valoare de 8%, societatea din EAU va datora la stat impozit pe profit de 0% (dacă venitul net este sub plafonul impozabil de aprox. 90.000 Euro) / 9% (dacă venitul net depășește plafonul menționat), respectiv impozit pe dividende de 0%. În acest caz, este limpede că avantajele fiscale oferite de EAU sunt incomparabil mai atractive de cele oferite de țara noastră.

Pe de altă parte, dacă transpunem analiza pe scenariul în care societatea din România are minim un angajat, plătind impozit micro de 1% din total venit, impozitul pe dividende rămânând la 8%, atunci cea mai bună opțiune România vs. EAU depinde de nivelul încasărilor societății. Practic, este necesar ca firma de contabilitate să facă un calcul comparativ al costurilor pe ambele scenarii, astfel: ipoteza firmei din România vizând suma reprezentând 1% din total venit plus suma reprezentând 8% impozit pe dividende vs. ipoteza aceluiași tip de firmă în EAU vizând doar suma reprezentând impozitul pe profit de 0% / 9% (nenexistând impozit pe dividende).

În unele situații, firmele din România aleg să își includă în structura corporativă un asociat majoritar persoană juridică din EAU (de regulă societate din zonă liberă sau off-shore), pentru ale cărui dividende vor plăti impozit în valoare de 0% ori 3% (în loc de 8%), conform explicațiilor furnizate anterior.

Prin urmare, relocarea și/sau extinderea afacerii la Dubai poate duce nu doar la o optimizare fiscală notabilă, ci și la o expunere internațională inegalabilă, prin deschiderea uneia dintre cele mai puternice piețe de desfacere din lume. Structurarea business-urilor românești în Orientul Mijlociu este unul dintre scopurile pentru care am pus bazele Romanian Arab Investments House, entitate sub egida căreia susțin antreprenorii români în procesul de internaționalizare.
 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 131 / 1592
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam: CMS is looking for an Associate | Real Estate and Construction Lawyer
LegiTeam | BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocați definitivi pentru departamentul Litigii (5-7 ani experiență)
INTERVIURI ESENȚIALE | Horea Popescu, Managing Partner CMS România: Cele mai multe tranzacții care se fac în momentul actual sunt cele cu investitori strategici care vor să intre pe piața din România sau sunt deja prezenți și vor să își mărească cota de piață. În această perioadă, sell-side sunt fondurile de private equity, iar buy-side sunt strategici. Distressed, aproape deloc
Finanțele caută avocați pentru litigii arbitrale investiționale internaționale judecate potrivit regulilor de arbitraj UNCITRAL și CIRDI | Acorduri-cadru de reprezentare juridică a României semnate, pentru 4 ani, cu cel mult 6 firme pentru fiecare lot. Termen strâns pentru depunerea ofertelor
Voicu & Asociații extinde echipa prin cooptarea unor avocați specializați. Daniel Voicu, Avocat Coordonator: Suntem deschiși pentru lărgirea continuă a echipei noastre cu avocați ambitioși recent admiși în Barou
LegiTeam | The Opportunity: Junior Associate, Litigation (DLA Piper)
Stratulat Albulescu a asistat ELI Parks la închirierea către Sopsa a unei suprafețe de 6.400 m.p. în cadrul Eli Park 4
LegiTeam | BOHÂLȚEANU ȘI ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari
EXCLUSIV - Finanțele plătesc anul acesta peste 2 mil. E avocaților care blochează, în mai multe jurisdicții, încercările fraților Micula de a executa statul român. Ce firme de avocați au fost angajate în SUA, UK, Belgia, Luxemburg, Franța și Suedia și ce onorarii primește fiecare
LegiTeam: CMS is looking for a Senior Associate for the Corporate and M&A Practice Group
LegiTeam: POPESCU & ASOCIAȚII recrutează avocați consultanți
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...