ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Analiză punctuală a modificărilor din legislația muncii, realizată de Bondoc & Asociații, firmă evidențiată de ghidurile internaționale în practica đe Employment - Cele mai mari provocări apar la punerea în aplicare a noilor dispoziții referitoare la dialogul social. Există sectoare unde sunt anticipate măsuri în vederea creșterii profitabilității sau limitării pierderilor | Mihaela Bondoc, Partener: Nu am observat o creștere semnificativă a litigiilor de muncă, dar am sesizat o schimbare a specificului acestora

15 August 2023   |   Ștefania Enache

Analiză punctuală a modificărilor din legislația muncii, realizată de Bondoc & Asociații, firmă evidențiată de ghidurile internaționale în practica đe Employment - Cele mai mari provocări apar la punerea în aplicare a noilor dispoziții referitoare la dialogul social. Există sectoare unde sunt anticipate măsuri în vederea creșterii profitabilității sau limitării pierderilor | Mihaela Bondoc, Partener: Nu am observat o creștere semnificativă a litigiilor de muncă, dar am sesizat o schimbare a specificului acestora

De ?a stânga la dreapta: Mihaela Bondoc (Partener), Daniela Gladunea (Managing Counsel) şi Oana Dănilă, Senior Associate - Bondoc & Asociaţii

 
 
Promulgarea Legii nr. 283/2022 a generat un volum de muncă important pentru avocații axați pe Dreptul Muncii.În cadrul firmei Bondoc și Asociații SCA, echipa de Employment a fost alături de clienții săi, acordând suport de specialitate în implementarea și conformarea cu noile prevederi legale.„Asistența noastră a constat atât în oferirea de consultanță juridică în ceea ce privește aspectele care trebuie avute în vedere în contextul noilor dispoziții legale, cât și în acordarea de asistență pentru revizuirea documentelor relevante, (între care amintim, necesitatea ajustării regulamentului intern (dar și al altor politici și proceduri interne) și contractelor individuale de muncă) pentru alinierea acestora cu reglementările aplicabile”, a explicat pentru BizLawyer Mihaela Bondoc, Partener Bondoc și Asociații SCA.


Toate aceste proiecte au implicat un efort susținut pentru avocații Bondoc și Asociații, având în vedere importanța modificărilor introduse și necesitatea ajustării imediate a politicilor de personal la nivelul angajatorilor. Dar, ca de fiecare dată, echipa de Employment a firmei a răspuns cu promptitudine solicitărilor, serviciile experților adaptându-se rapid la specificul activității fiecăruia dintre clienții care au cerut sprijin de specialitate.

„Procesul de conformare a presupus pentru majoritatea clienților firmei o actualizare a regulamentelor și altor politici interne relevante, aducerea la cunoștința salariaților a noilor forme aplicabile, încheierea de acte adiționale la contractele individuale de muncă în vigoare, precum și ajustarea proiectului de contract individual de muncă standard utilizat la nivelul respectivei companii pentru a reflecta noul conținut minim legal. Pe de altă parte, în contextul noilor reglementări, am primit și solicitări de efectuare a unui proces amplu de „audit” pentru toate documentele aferente relațiilor de muncă pentru a identifica eventualele necorelări cu prevederile legale aplicabile, iar ulterior remedierea acestor necorelări”, amintește Mihaela Bondoc.
Schimbări semnificative ale legislației din domeniul muncii

Partenerul Bondoc și Asociații atrage atenția că majoritatea modificărilor aduse legislației muncii sau cu impact asupra relațiilor de muncă au fost semnificative.

În această categorie nominalizează Ordonanța de urgenţă nr. 117/2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999, act normativ care a majorat durata concediului paternal și a adus modificări în ceea ce privește posibilitatea taților care au absolvit un curs de puericultură de a beneficia de extinderea concediului paternal.

În aceeași categorie se încadrează și Legea nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, care, pe lângă modificările aduse conținutului minim obligatoriu al contractului individual de muncă și regulamentului intern, introduce o serie de concedii și alte zile libere la care au dreptul salariații, prevederi noi privind perioada de probă și accesul salariaților la posturi vacante, extinderea protecției salariaților împotriva tratamentelor adverse, noi interdicții la concediere etc.

Modificări semnificative au fost aduse și de Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public care a generat necesitatea implementării unor procese specifice și canale interne de raportare pentru angajatorii care au mai mult de 50 de salariați.

Totodată, trebuie amintită Legea nr. 367/2022 privind dialogul social care a reformat major dialogul social și relațiile colective de muncă, pe de-o parte introducând obligații suplimentare pentru angajatori – chiar și pentru companiile mici - în principal ca urmare a scăderii pragului de la care negocierea colectivă a devenit obligatorie (de la 21 de salariați la 10 salariați), iar pe cealaltă parte schimbând radical procesul de alegere a reprezentanților salariaților.

Schimbări importante au intervenit și ca urmare a adoptării Legii nr. 52/2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii care stabilește că zilele de 6 și 7 ianuarie sunt zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

În plus, trebuie nominalizată și Legea nr. 70/2023 pentru modificarea art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei prin care s-a majorat durata concediului de acomodare la 2 ani, ca o materializare a principiului egalității de șanse.

„Practica ne-a demonstrat că dintre toate modificările legislative de mai sus, cele mai mari provocări apar la punerea în aplicare a noilor dispoziții referitoare la dialogul social, în special cele referitoare la alegerea reprezentanților salariaților, pe de-o parte fie ca urmare a reglementării mai stricte a persoanelor care pot fi alese ca reprezentanți, iar pe cealaltă parte prin sporirea formalităților de alegere a reprezentanților salariaților, e.g. constituirea grupului de inițiativă, pregătirea regulamentului de desfășurare a alegerilor etc.”, a adăugat Daniela Gladunea, Managing Counsel - Bondoc & Asociații.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.Efectele imediate ale noilor prevederi legale

Într-o analiză punctuală a modificărilor intervenite în legislația muncii, Mihaela Bondoc precizează faptul că, deși există anumite nuanțări din partea legiuitorului în ceea ce privește programul de muncă și modalitatea de organizare a muncii, toate aceste noi prevederi nu au generat aspecte suplimentare din perspectiva clienților firmei Bondoc și Asociații, mai ales având în vedere trendurile de pe piață ca urmare a pandemiei.

„Telemunca reprezintă în continuare o modalitate predominantă de desfășurare a muncii la majoritatea clienților noștri la care specificul muncii permite o astfel de organizare, singura diferență fiind – eventual – în ceea ce privește numărul de zile în care salariații prestează activitate de la locul de muncă organizat de angajator. De asemenea, o mare parte din clienții noștri au implementat deja moduri de organizare flexibilă a timpului de muncă. Desigur că echipa Bondoc și Asociații a continuat să fie alături de clienți prin oferirea de îndrumări în ceea ce privește cerințele legale care trebuie respectate în vederea implementării telemuncii, programelor de muncă individualizate, opțiunile legale disponibile în cazul anumitor solicitări venite din partea salariaților, pregătirea documentelor necesare pentru formalizarea celor de mai sus, inclusiv ajustarea politicilor și procedurilor interne, acolo unde a fost cazul”, detaliază Partenerul Bondoc și Asociații.

În ceea ce privește faptul că noile prevederi legale instituie în beneficiul salariaților concediați și dreptul de a solicita angajatorilor prezentarea in extenso a motivelor care au stat la baza concedierii, Mihaela Bondoc punctează faptul că procesele de restructurare sunt de cele mai multe ori procese complexe, sensibile și cu potențiale riscuri care pot impacta în mod negativ activitatea, dar și imaginea angajatorilor, nefiind ușor de implementat în practică.

„Și până la intrarea în vigoare a noilor prevederi legale era absolut necesar ca angajatorii să își justifice decizia de concediere temeinic, pentru a diminua riscurile care pot apărea în cazul unor situații litigioase. Din experiența noastră, putem spune că avocații continuă să aibă un rol esențial în procesele de reorganizare a activității angajatorilor care implică desființarea unor posturi, urmate de concedierea titularilor posturilor respective. Este important ca persoanele din conducerea companiei respective să cunoască încă de la început care sunt condițiile legale ce trebuie respectate în vederea implementării unui proces de reorganizare, precum și documentele necesare, care sunt pașii de urmat într-o astfel de situație, inclusiv având în vedere eventuale obligații care incumbă angajatorului anterior implementării unui asemenea proces (fie care decurg din dispozițiile legii aplicabile, fie asumate prin proceduri interne și/sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil, dacă este cazul), care sunt elementele care trebuie avute în vedere, precum și consecințele ce pot apărea ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor preconizate. Rolul avocaților este cu atât mai sporit în cadrul unor procese de restructurare având în vedere riscul ridicat de litigiu în astfel de situații oricât de solide ar fi argumentele care justifică procesul de restructurare și chiar dacă acesta este implementat cu stricta respectare a prevederilor legale aplicabile”, comentează avocatul intervievat de BizLawyer.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că litigiile de muncă reprezintă de cele mai multe ori o constantă, în pofida eforturilor depuse în vederea evitării unor situații conflictuale. Astfel că, și în ultimul an au continuat proiectele în care avocații din echipa de Employment lucrează împreună cu colegii litigatori.

„Deși nu am observat o creștere semnificativă a litigiilor de muncă, am sesizat, însă, o schimbare a specificului acestor litigii, crescând semnificativ cazurile în care sunt invocate fapte de hărțuire/discriminare la locul de muncă, atât pe verticală, cât și pe orizontală, invocându-se adesea stresul și epuizarea psihică. În acest sens, recomandăm întotdeauna clienților noștri să implementeze la nivelul organizațiilor reguli clare, bine definite, precum și sancțiuni corespunzătoare în vederea prevenirii și combaterii hărțuirii și discriminării la locul de muncă, atât pentru a se conforma cu cerințele imperative ale legii, cât și pentru a putea interveni rapid într-o situație care prezintă elementele unui caz de hărțuire sau discriminare”, nuanțează Partenerul Bondoc & Asociații.

Mihaela Bondoc avertizează și asupra faptului că există sectoare unde sunt anticipate măsuri în vederea creșterii profitabilității sau limitării pierderilor, după caz. „Aceste măsuri implică de cele mai multe ori regândirea unor linii de business, fie prin înstrăinarea acestora către alte entități, fie prin reconfigurarea în vederea eficientizării acestora, desființarea posturilor a căror existență în structura angajatorului nu se mai justifică (inclusiv cu posibilitatea parcurgerii unor procese de concediere colectivă), reducerea cheltuielilor pentru a putea continua activitatea etc. Cu toate acestea, astfel de procese nu sunt unele neobișnuite având în vedere, între altele, dinamica economică și socială, dezvoltarea tehnologiilor sau dificultățile financiare întâmpinate în anumite sectoare”, detaliază avocatul.
Proiecte multe și foarte complexe


Odată cu adoptarea noilor prevederi legale, munca departamentului de Employment din cadrul firmei Bondoc și Asociații s-a intensificat foarte mult, fiind o consecință firească a faptului că a crescut semnificativ numărul solicitărilor venite din partea clienților.

Cele mai frecvente mandate venite din partea clienților au vizat adaptarea contractelor individuale de muncă și ale regulamentelor interne, în vederea implementării cadrului legislativ actual.
 
De asemenea, avocații Bondoc și Asociații au oferit clienților asistență în inițierea și desfășurarea procesului de negociere colectivă, revizuirea contractelor colective de muncă și înregistrarea acestora la inspectoratele teritoriale de muncă competente.

Mai mult, echipa a oferit îndrumări salariaților în vederea constituirii grupului de inițiativă și elaborării regulamentului privind desfășurarea alegerilor reprezentanților salariaților.

„Unul dintre cele mai complexe proiecte ale începutului de an, apărut ca urmare a intrării în vigoare a noilor dispoziții legale, este legat de crearea sistemului intern de raportare pentru avertizorii în interes public, ca parte a unui sistem global de raportare, cu stricta respectare a dispozițiilor interne aplicabile. Procesul în care am fost implicați a fost unul amplu și complex, care a presupus, într-o primă etapă, analiza mecanismului global de raportare aplicabil la nivelul grupului de societăți. În cea de-a doua etapă, echipa de Employment a fost implicată în pregătirea documentelor de implementare a politicii globale la nivelul entităților din România, în special procedura de raportare internă, care să transpună principiile trasate prin mecanismul global de raportare în vederea asigurării unui sistem unitar la nivelul tuturor entităților din grup, dar și care să respecte cu strictețe normele interne aplicabile”, menționează Oana Dănilă, Senior Associate  Bondoc & Asociații.

În acest amplu proces, membrilor echipei de Employment din cadrul Bondoc și Asociații li s-au alăturat și colegii din practica de Data Privacy, având în vedere și implicațiile din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal care pot apărea în acest context.

Echipa de Employment din cadrul Bondoc și Asociații continuă să ofere asistență juridică clienților săi, unii dintre cei mai mari jucători din piețele de profil pe care activează - spre exemplu din domeniul medical, retail, curierat, etc. – atât în aspectele zilnice implicate de relațiile de muncă (e.g. îndrumări punctuale privind dispozițiile legale în vigoare, revizuirea diverselor documente etc.), cât și în procese complexe pe care aceștia le au în vedere în legătură cu salariații.

„Dintre aceste proiecte amintim: transferuri de întreprindere care au presupus inclusiv transferul salariaților, procese complexe de restructurare, care au implicat și concedieri colective, pregătirea unor proceduri specifice – procedura de raportare internă (whistleblowing), negocierea contractelor colective de muncă, redactarea de clauze speciale etc.”, exemplifică Mihaela Bondoc.

În acest moment, Bondoc și Asociații SCA este una dintre cele mai importante firme de avocatură din România, acoperind un spectru extins de servicii juridice.
 
Echipa este formată din avocați cu o vastă experiență și o cunoaștere în profunzime a pieței românești și internaționale, dar și a mediului legislativ și economic. Având o experiență practică ce depășește frontierele naționale, avocații Bondoc și Asociații SCA s-au specializat în furnizarea unor servicii de consultanță integrate în numeroase proiecte complexe și sensibile.

Bondoc și Asociații SCA a fost poziționată în Tier 1 de către publicația Legal 500 în ceea ce privește domeniul Dreptului Muncii, fiindu-i recunoscută versatilitatea care caracterizează echipa care „poate asista cu adevărat cu profesionalism în proiecte complexe”.

Aceeași publicație evidențiază experiența vastă a membrilor echipei de Employment, Mihaela Bondoc (Partener Coordonator) fiind reconfirmată ca Leading Individual, iar Daniela Gladunea (Managing Counsel) fiind recunoscută ca Rising Star.

Echipa de Employment din cadrul Bondoc și Asociații coordonată de Mihaela Bondoc (Partener) este formată atât din avocați specializați în consultanță, cu diverse niveluri de senioritate, respectiv Daniela Gladunea (Managing Counsel), Oana Dănilă (Senior Associate), cât și din avocați juniori care sunt alocați în mai multe arii de practică.

De asemenea, în asistență oferită sunt implicați avocații litigatori Răzvan Agarici (Senior Associate) și Alexandru Golu (Associate), Viorel Nicolae Dinu (Partener).

Asistența recentă a inclus consiliere pentru clienții care operează în sectorul agriculturii, domeniul medical, telecomunicații, asistență medicală și organizații non-profit.

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 189 / 1650
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
Bulboacă & Asociații, alături de investitori în două tranzacții care concentrează la început de an forțe economice considerabile pentru sectoare de business strategice economic și social. Asistență în expansiunea Grupului LuxVet în România și la investiția BERD în R.Power Renewables
CMS a obținut o victorie strategică în față Curții de Apel Ploiești - Sesizare CCR privind legea de organizare și funcționare a DLAF. Echipa de drept penal a fost coordonată de Mihai Jiganie-Șerban (Partener)
Prof. univ. dr. Răzvan Dincă a primit un nou mandat la conducerea Facultății de Drept din cadrul Universității din București. Cu cine face echipă
Ce firme au ales studenții aflați în fruntea listelor de absolvenți ai Facultății de Drept și cum au fost primii pași în profesie | Azi, despre avocatura văzută „din interior”, alături de Alexandra Șipoteanu, una dintre premiantele anului 2021, care s-a alăturat echipei Stoica & Asociații: “Am pășit în carieră cu foarte mult entuziasm și cu o enormă dorință de a acumula cât mai multe cunoștințe teoretice și practice. Mediul colegial călduros și respectuos este în mod indubitabil un factor ce contribuie la dezvoltarea și creșterea profesională”
Cei mai buni avocaţi în domeniul mărcilor, remarcați de WTR 1000, ediția 2024 | Țuca Zbârcea & Asociații, Simion & Baciu, Răzvan Dincă & Asociaţii și Ratza & Ratza sunt lideri pe segmentele analizate, o bună expunere pentru Mușat, Schoenherr, ZRVP și NNDKP. Un jucător nou și extrem de puternic a intrat pe piața locală și se anunță drept un concurent serios pe acest segment
După un an bun, în care a fost solicitată să acorde consultanță în câteva dintre cele mai spectaculoase proiecte de pe piața locală, Bulboacă & Asociații vede un 2024 cu oportunități semnificative în mai multe domenii | ”Vom avea privilegiul să acționăm într-unul dintre cei mai interesanți ani din istoria recentă a țării, dar cu România în cea mai bună formă economică a sa. Provocări vor fi, important este să prindem vârful și acestui val”, spun avocații
Banking & Finance | Avocații NNDKP au asistat anul trecut finanțări locale de aproape un miliard de euro și s-au implicat în proiecte transfrontaliere de peste trei miliarde de euro. Echipa a continuat să lucreze pentru finanțatorii unor grupuri importante din industrie sau sectorul agricol, dar a stat alături și de clienții finanțați, companii fanion în domeniile în care operează. Valentin Voinescu (Partener): Mediul de business din România a demonstrat reziliență și numărul de proiecte nu s-a redus, ba chiar am asistat la o accelerare la sfârșitul anului trecut
Bondoc și Asociații, alături de cumpărător în tranzacția de 432 mil. lei prin care Fondul Proprietatea și-a vândut acțiunile deţinute la Engie România. Echipa, coordonată de Lucian Bondoc
Teodorescu Partners a asistat Autonom Protect în achiziția Nova Ria24
Stănescu Vasile & Asociaţii și Strelia CVBA apără România în procesul intentat de Pfizer la Bruxelles, cu pretenții de peste o jumătate de miliard de euro plus dobânzi. Cine sunt apărătorii României și ce îi recomandă
Chambers Global 2024 | RTPR, singura firmă de avocați listată pe prima poziție în ambele arii de practică analizate: Corporate ̸ M&A și Banking & Finance. Filip & Company și Schoenherr sunt în prima bandă în Corporate ̸ M&A. Firmele care au cei mai mulți avocați evidențiați sunt RTPR (8), Filip & Company (6), CMS (5) și Clifford Chance Badea (5)
Ce firme au ales studenții aflați în fruntea listelor de absolvenți ai Facultății de Drept și cum au fost primii pași în profesie | Azi, despre avocatura văzută „din interior”, alături de Monica Alexandra Popa, una dintre premiantele anului 2021: “Mi-am dorit să lucrez într-o echipă în care să simt că mi se oferă oportunități de creștere și sunt încurajată să cresc și să absorb cât mai multă informație, atât în primii ani de avocatură, cât și ulterior. Firma de avocatură cu care am simțit și simt că sunt compatibilă este Filip & Company”
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...