ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

În perioada următoare, companiile vor trebui să țină cont de cadrul legal pentru examinarea investițiilor străine directe și să își adapteze contractele față de modificările importante aduse de Regulamentul UE 2022 ̸ 720 privind restricțiile verticale, spun avocații NNDKP din practica de Concurență. Cum lucrează și care sunt proiectele echipei indicată de directoarele internaționale drept prima opțiune pentru aspecte de concurență cu un grad ridicat de complexitate, într-o discuție cu partenerele Georgeta Dinu și Anca Diaconu

08 Noiembrie 2022   |   Ștefania Enache

În cadrul NNDKP, 30% din veniturile practicii de concurență din ultimele 12 luni (octombrie 2021-septembrie 2022) au rezultat din asistarea clienților în cadrul investigațiilor Consiliului Concurenței

 
 
Consiliul Concurenței este una dintre autoritățile de control cu cea mai intensă activitate, iar mediul economic trebuie să fie foarte atent la respectarea regulilor din acest domeniu. Avocații NNDKP se așteaptă ca atenția să fie focusată mai ales pe investițiile străine directe din Uniunea Europeană, având în vedere că anul trecut 13 state membre au transmis un număr de 414 notificări, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul 2019/425 de stabilire a unui cadru pentru examinarea acestor investiții. De asemenea, concurența neloială – exploatarea poziției superioare de negociere – sau practicile neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar sunt probleme trecute în prim-planul agendei de lucru a Consiliului Concurenței.„Totodată, pe lângă aspecte nou intrate în vizorul autorității (precum piața forței de muncă), Consiliul Concurenței pare a nu își fi pierdut interesul nici pentru sectoarele intens analizate deja până acum (precum sectorul farmaceutic/medical, sectorul financiar, construcții, auto, telecom)”, punctează Georgeta Dinu, Partener NNDKP.


Cu toate că ultimele 12 luni rămân marcate de efectele economice generate de creșterea bruscă a costului energiei și a materiilor prime, de amploarea repercusiunilor economice ale întreruperii lanțului de aprovizionare, în special pentru materii prime critice și tehnologii critice, numărul M&A-urilor și al investițiilor de tip greenfield a crescut în Uniunea Europeană cu 32% și, respectiv, 12%, comparativ cu 2020, trend pozitiv care se menține și în 2022. „În acest context, examinarea investițiilor străine „gained its momentum”. Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv și comisar pentru comerț, a punctat cu ocazia lansării celui de-al doilea raport privind examinarea investițiilor străine, faptul că: ‘UE este deschisă investițiilor străine, dar această deschidere nu este necondiționată. Aceasta trebuie să fie echilibrată’ ”, apreciază Anca Diaconu, Partener NNDKP.
Crește numărul investigațiilor făcute de Consiliul Concurenței

Tendința existentă la nivel european se reflectă și în activitatea Consiliului Concurenței din România, autoritatea având în ultimul an o activitate foarte intensă, fapt ce a aglomerat și agenda avocaților axați pe această practică.

În cadrul NNDKP, 30% din veniturile practicii de concurență din ultimele 12 luni (octombrie 2021-septembrie 2022) au rezultat din asistarea clienților în cadrul investigațiilor Consiliului Concurenței. „De altfel, investigațiile și litigiile aferente (vizând în majoritatea lor contestarea amenzilor sau acțiuni în daune) continuă să reprezinte aproximativ jumătate din activitatea practicii. Atât practicile investigate, cât și sectoarele de activitate vizate au fost foarte variate, reflectând unul dintre atuurile echipei: buna cunoaștere a numeroase sectoare și mecanisme comerciale, acumulată în timp și dezvoltată cu fiecare nou proiect”, explică Georgeta Dinu. „Cealaltă jumătate a activității vine, în mod echilibrat, din: asistența în tranzacții, conformare/ advice privind activitatea de zi cu zi, audituri de concurență și, în special în ultima perioadă, asistență în contextul noului cadru de reglementare privind investițiile străine directe (FDI)”, completează Anca Diaconu.

Doar în ultimul an, echipa NNDKP a oferit asistență într-un număr de șase investigații de concurență, în domenii extrem de variate, precum imunoglobuline, echipamente de protecție, licitații (diferite sectoare), carne de pui, sau forță de muncă, unele dintre acestea vizând activități în cadrul asociațiilor profesionale.

Georgeta Dinu menționează că stadiile acestora sunt variate: unele s-au finalizat și sunt în etapa contestării în instanță, unele sunt încă în primul an de analiză, în timp ce altele sunt într-un stadiu mai avansat sau se apropie de finalizare.

La rândul său, Anca Diaconu arată că asistența cuprinde în mod uzual evaluarea riscurilor și propunerea unei strategii de abordare a investigației, pregătirea de răspunsuri la solicitările de informații din partea Consiliului Concurenței, iar în etapele finale, după caz, observații la raportul de investigație și reprezentare în audieri.

„O pondere importantă a strategiei în asistența în investigații o au întotdeauna argumentele în sprijinul reducerii nivelului sancțiunii, iar investigațiile finalizate în ultimul an nu au făcut nici ele excepție. Atât circumstanțele atenuante invocate și reținute, cât și împrejurări precum proporționalitatea față de ponderea activității investigate în cifra de afaceri totală au contribuit în final la reducerea semnificativă a nivelului sancțiunii aplicate față de cel propus inițial în raportul de investigație”, mai spune Georgeta Dinu.

Soluții pentru toate problemele de concurență

Totodată, profesioniștii casei de avocatură acordă în mod regulat asistență privind posibile practici de concurență neloială, în special în ceea ce privește deturnarea clienților, aplicând în consultanța pe care o oferă elementele dezvoltate în practică și dezbătute în doctrina de specialitate. „Din acel punct, în funcție de elementele de fapt specifice, de cele mai multe ori s-a ales prevenirea (continuării/ apariției) unor astfel de situații pentru viitor (mai degrabă decât sesizarea/ acționarea în instanță)”, precizează Georgeta Dinu.

În plus, echipa se implică și în proiecte care presupun accesarea schemelor de ajutor de stat de către clienții NNDKP. „De cele mai multe ori, asistența vizează măsura în care un proiect poate îndeplini condițiile pentru a beneficia de ajutor de stat sau analiza unor împrejurări care intervin pe parcursul derulării sau monitorizării proiectului pentru a evalua riscul recuperării acestuia”, subliniază Anca Diaconu.

În acest tip de mandate, cele mai dificile aspecte decurg în mod uzual din faptul că nu de puține ori situațiile de fapt sunt extrem de atipice, astfel că nu au putut fi avute în vedere la redactarea reglementărilor.

În mod constant,  avocații axați pe practica de Concurență în echipă cu colegii din Departamentul de litigii,  au mai multe dosare în curs în care se contestă amenzi impuse de Consiliul Concurenței. Valoarea totală a sumelor din aceste dosare este de aproximativ 35 de milioane de euro.

Georgeta Dinu amintește că, în ultimul an, în două dosare în care a lucrat împreună cu colegii din Departamentul litigii (echipa coordonată de Sorina Olaru, Partener, Practica de Soluționare a Disputelor), s-au pronunțat soluții definitive în care s-a obținut anularea, respectiv reducerea amenzii.

Firma de avocatură pregătește în mod constant și politici de conformare pentru clienții care fac parte și din asociații profesionale. Acestea vizează în mod uzual reguli privind schimbul de informații/ derularea inițiativelor comune. În plus, tot mai mult, companiile pun la punct sisteme de raportare internă a interacțiunilor cu concurenții (în special, dar nu numai în cadrul asociațiilor profesionale), ca parte a programelor de conformare.

„În perioada următoare, companiile vor trebui să țintă cont și de cadrul legal pentru examinarea investițiilor străine directe. Orice investiție nouă care implică extindere a capacității/ diversificare a producției/ schimbare a procesului tehnologic etc. și care intră sub incidența OUG 46/2022 trebuie pregătită din timp. În măsura în care regulile de evaluare a tranzacțiilor din perspectivă de securitate națională vor fi aplicate mai general, companiile vor dori să notifice orice tip de tranzacție pentru a evita sancțiunile prevăzute de OUG 46/2022. Va fi important ca în perioada următoare să se emită cât mai multe repere de analiză, inclusiv instrucțiuni cu privire la ce înseamnă implementarea tranzacției”, atrage atenția Anca Diaconu.

„De asemenea, în perioada următoare, companiile trebuie să își adapteze contractele față de modificările importante aduse de Regulamentul UE 2022/720 privind restricțiile verticale, intrat în vigoare la 1 iunie 2022. În esență, regulamentul aduce modificări/ clarificări restricțiilor uzuale, și adresează aspecte cheie pentru vânzările online. Printre cele mai importante sunt aspecte precum: definiția distribuției exclusive; posibilitatea de a impune și clienților distribuitorului restricții privind vânzările active; clarificările aduse definițiilor vânzărilor active/pasive; utilizarea instrumentelor de monitorizare a prețurilor; situațiile în care furnizorul care selectează un distribuitor pentru a executa un contract cu un client poate agrea direct cu clientul prețul de revânzare al distribuitorului; durata/reînnoirea obligației de neconcurență; condițiile în care sunt permise sisteme duale de prețuri; posibilitatea de a impune restricții clienților distribuitorilor autorizați în sistemele de distribuție selectivă. De asemenea, companiile care intră sub incidența Legii 81/2022 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar trebuie să aibă în vedere conformarea cu limitările importante aduse de această lege, care transpune Directiva UTP”, punctează și Georgeta Dinu.O
piniile unor profesioniști care ocupă poziții de top în departamentele juridice ale unor companii importante, pe platforma www.in-houselegal.ro. Urmărește temele dezvoltate de avocați sau membri ai comunității In-houseLegal și propune subiecte.Portofoliul amplu de proiecte

Datorită serviciilor complexe pe care le oferă, NNDKP deține un portofoliu amplu de proiecte. Printre mandatele importante gestionate în ultimul an, se află și asistarea ExxonMobil în legătură cu ieșirea din primul proiect de gaze offshore adânc al României. În acest dosar, NNDKP a acordat asistență complexă pe diverse teme de concurență. Proiectul a fost gestionat de practica de Corporate, M&A, Energie și Resurse Naturale. „Tranzacția în cauză reprezintă una dintre cele mai importante tranzacții de fuziuni și achiziții din sectorul energetic din România”, susține Anca Diaconu.

De altfel, Partenerul NNDKP apreciază că toate tranzacțiile au avut elemente de complexitate, în special în contextul avizării acestora și din punctul de vedere al securității naționale.   

Echipa a gestionat un număr semnificativ de autorizări de tranzacții în industrii precum: materiale din plastic, soluții de sisteme de filtrare în sectorul auto, real estate, oil & gas, retail farmaceutic, infrastructură critică, domeniul alimentar, securitatea cetățeanului.

De exemplu, avocații au oferit asistență de specialitate în tranzacția prin care QUVA NV, Belgia, a preluat controlul asupra Resilux NV, Belgia, precum și asupra companiilor din grupul său, inclusiv asupra subsidiarei din România, Resilux Packaging South East Europe SRL.

De asemenea, specialiștii NNDKP au fost implicați tranzacţia prin care Filtration Group Corporation, SUA, prin Clear Edge Filtration GmbH, Germania, a preluat IBS Filtran Kunstsoff/Metallerzeugnisse GmbH. Filtration Group Corporation deținea deja 60% din pârțile sociale ale IBS, iar în urma tranzacției a achiziționat și restul de 40%, obținând, astfel, control unic asupra companiei germane.

„Pe lângă asistența acordată în contextul proiectelor de tip M&A, am reprezentat clienți în investigații dintr-o serie de domenii, precum imunoglobuline, echipamente de protecție, licitații (diferite sectoare), carne de pui, sau forță de muncă, unele dintre acestea vizând activități în cadrul asociațiilor profesionale – toate aceste proiecte majore ridicând probleme complexe. La acestea se adaugă inițierea sau continuarea litigiilor de concurență (din domenii precum farmaceutic, retail, industria lemnului sau litigii privind acțiuni în daune), care întotdeauna implică discuții ample de strategie”, completează Georgeta Dinu.

Echipa de concurență a NNDKP colaborează constant cu firme de avocatură străine în tranzacții multi-jurisdicționale care pot implica obținerea autorizării și din partea Consiliului Concurenței. Printre firmele cu care avocații au colaborat în acest sens, în ultimul an, se numără Baker McKenzie, Freshfields sau Hengeler Mueller.


Intră pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică

O practică recunoscută de directoarele internaționale


Practica de Dreptul Concurenței din cadrul NNDKP este recunoscută constant în directoarele internaționale independente ca fiind lider în domeniu. Acestea o prezintă ca fiind „prima opțiune (leading choice) pentru aspecte de concurență cu un grad ridicat de complexitate (high-end), reprezentând unele dintre cele mai mari companii active în România” (Legal 500, 2021), și remarcă faptul că practica „are abilitatea de a mobiliza întreaga echipă, pentru a oferi servicii de calitate la timp” (Chambers & Partners, 2021). „Unul dintre pilonii relevanți ai pieței juridice locale”, „echipă capabilă să ofere asistență în proiecte complexe și de anvergură”, „echipă orientată spre găsirea de soluții și cu abilități de comunicare foarte bune”; „Profesionalism. Disponibilitate. Orientare către client.” (Legal 500, 2022).

De altfel, NNDKP a fost clasată pe primele poziții în topurile realizate de aceste ghiduri încă de la primele cercetări efectuate pe piața avocaturii din România, începând cu 2007 (Chambers & Partners) și respectiv 2018 (Legal 500).

NNDKP are experiență în acest domeniu de 26 de ani (practic, de la intrarea în vigoare a Legii concurenței și înființarea Consiliului Concurenței), și se menține la zi cu tot ce e nou în evoluția legislației și practicii, atât la nivel național, cât și la nivel european. Vedem așadar la avocații din această practică un mix de elemente ce aduc valoare proiectelor: am analizat numeroase mecanisme comerciale și tranzacții pe parcursul anilor și am învățat, în echipă cu clientul, cum funcționează numeroase industrii/ sectoare. Înțelegem așadar rapid rațiunea și miza, atât din perspectiva conformării cu legea, cât și din perspectiva țintelor business-ului, și ne bucură să învățăm tot timpul din colaborările pe proiecte și din noile întrebări care ne provoacă să venim mereu cu soluții”, punctează Georgeta Dinu.

„În plus, ținem tot timpul cont la recrutarea noilor colegi de deschiderea acestora pentru asimilarea practicii de la nivel european, pentru căutarea și învățarea din modelele din alte țări, din dezbaterea în echipă a ideilor. Înțelegerea modificărilor aduse unor reglementări esențiale la nivelul UE cu impact direct în România (e.g., Regulamentul UE 2022/720 privind restricțiile verticale), cât și a jurisprudenței evolutive a Curții de Justiție a Uniunii Europene, inclusiv pe latura de drept privat a dreptului concurenței, devine esențială”, completează Anca Diaconu.

Echipa este coordonată de Georgeta Dinu și Anca Diaconu, parteneri, și cuprinde încă patru avocați (Oana Popescu, Elena Aldescu, Andra Grozavu și Rareș Fărcaș) – așadar, un număr de șase avocați, care lucrează exclusiv în proiecte de dreptul concurenței. În mod specific, în proiectele de litigii de concurență, echipele sunt compuse în plus și din parteneri și alți avocați din echipa de soluționare a disputelor.

Georgeta Dinu are peste 18 ani de experiență, fiind în echipa NNDKP din anul 2004. Are o Diplomă de Master în Drept UE al Concurenței (King’s College London, University of London) și o diplomă de Master în Drept Internațional și European al Afacerilor (Université Paris I Panthéon Sorbonne). A urmat și Summer School on Competition Policy & High Tech Markets (College of Europe, Brugge).
Este inclusă în mod constant în clasamentele realizate de ghidurile juridice internaționale Chambers & Partners și Legal 500, fiind recunoscută ca lider în domeniul concurenței (Band 1- Chambers & Partners, Leading Individual – Legal 500, ediția 2022).

Ghidurile internaționale notează, reflectând feedback-ul clienților: „cunoștințe excelente de drept național și UE al concurenței” (Chambers & Partners, 2021); „știe nu doar să rezolve probleme profesionale, ci și cum să organizeze relația cu noi în calitate de client” (Legal 500, 2020); „Acoperă toate situațiile posibile atunci când explică implicațiile unei acțiuni”, „Oferă explicația corectă într-un mod care e concis și adaptat înțelegerii clientului” (Chambers & Partners, 2019); „un profesionist desăvârșit care oferă întotdeauna răspunsuri prompte și care își cunoaște domeniul la perfecție” (Chambers & Partners, 2018); „luptă cu multă hotărâre pentru clienții săi” (Legal 500, 2018).

Anca Diaconu face parte din echipa NNDKP din anul 2015 și este Partener din anul 2022. Are o diplomă de drept (Maitrise en Droit, Droit Européen) și o diplomă de master în Drept Internațional și European al Afacerilor de la Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne, Colegiul Juridic Franco-Român de Studii Europene. A urmat și Summer Course on European Antitrust Law (ERA - Academy of European Law, Trier) și Summer School on EU Competition Law and Competition Policy & High Tech Markets (College of Europe, Brugge).

De asemenea, Anca Diaconu este și expert certificat în fonduri structurale și de coeziune europene.

Este recunoscută ca Rising Star de Legal 500, care notează că este „extrem de valoroasă”, „întotdeauna disponibilă pentru o cunoaștere aprofundată a business-ului clientului, pentru a putea furniza asistență personalizată, adaptată la nevoile clientului”, „întotdeauna proactivă și orientată spre business, dar în limitele siguranței juridice” (Legal 500, ediția 2022).

 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


 

Ascunde Reclama
 
 

POSTEAZA UN COMENTARIU


Nume *
Email (nu va fi publicat) *
Comentariu *
Cod de securitate** campuri obligatorii


Articol 355 / 1596
 

Ascunde Reclama
 
BREAKING NEWS
ESENTIAL
CMS, alături de M Core în achiziția de 219 milioane EUR a 25 de parcuri de retail în România, tranzacție ce marchează intrarea pe piața locală a grupului paneuropean | Horea Popescu (Managing Partner): ”Este una dintre cele mai mari tranzacții din ultimii ani pentru această clasă de active”. Roxana Frățilă (Partener): ”Suntem încrezători că vom mai vedea tranzacții similare și în viitorul apropiat”
LegiTeam: Reff & Associates is looking for an Associate | Banking & Finance
Trei firme locale de avocați, nominalizate în Chambers FinTech – 2024. Cine sunt cei doi avocați români recunoscuți de ghidul juridic internațional și cum sunt văzuți de clienți
Cătălin Frâncu preia filiala locală a grupului german KAEFER. Avocații KPMG Legal, în tranzacție
În domeniul achizițiilor publice sunt încă multe proceduri care suferă la capitolul transparență, iar legislația ar trebui să prevadă sancțiuni nu doar pentru contestatorii pierzători, ci și pentru autoritățile contractante atunci când își încalcă obligațiile legale, spun avocații NNDKP, care au o practică redutabilă în acest domeniu. Echipa a fost solicitată în multe proiecte finanțate prin PNRR și din domenii considerate cheie la nivelul Uniunii Europene și este implicată în numeroase proiecte strategice pentru România
Client Choice by Lexology – 2024 | Alina Tugearu, partener ZRVP, intră în topul preferințelor clienților pentru practica de Arbitration & ADR: ”Premiul confirmă munca depusă de echipa noastră de arbitraj în ultimii ani și, mai ales, dedicarea oferită clienților”. Anul acesta doar doi avocați români au fost aleși exclusiv de către clienții in-house lawyers, într-o procedură ce nu poate fi influențată
Sectorul Healthcare, Pharma & Life Sciences este extrem de activ, iar problematicile sunt într-o evoluție permanentă, atât intern, la nivelul companiilor și produselor pe care le dezvoltă, cât și extern, venite din partea autorităților de reglementare, spun avocații biroului local DLA Piper, firmă cu o practică puternică și un portofoliu vast de proiecte. De vorbă cu partenerele Alina Lăcătuș și Livia Zamfiropol despre provocările perioadei, modul în care lucrează echipa și proiectele sofisticate în care sunt implicați avocații
Schoenherr, desemnată de Mergermarket drept firma anului în domeniul fuziunilor și achizițiilor în Europa Centrală și de Est
LegiTeam: CMS is looking for a Senior Associate for the Corporate and M&A Practice Group
LegiTeam: CMS is looking for an Associate | Real Estate and Construction Lawyer
LegiTeam | Mitel & Asociații recrutează avocați definitivi pentru departamentul Litigii (5-7 ani experiență)
Finanțele caută avocați pentru litigii arbitrale investiționale internaționale judecate potrivit regulilor de arbitraj UNCITRAL și CIRDI | Acorduri-cadru de reprezentare juridică a României semnate, pentru 4 ani, cu cel mult 6 firme pentru fiecare lot. Termen strâns pentru depunerea ofertelor
 
Citeste pe SeeNews Digital Network
  • BizBanker

  • BizLeader

      in curand...
  • SeeNews

    in curand...